www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Rozhovor - Lenka o srazu (červenec 2006)

Máme tu spoustu raportů o srazu, ale pořád se mi hlavou honilo, co ?e tu je?tě chybí, aby to utvrdilo celkový dojem ze srazu čtenářek a ty, které tam nebyly, získaly celkový přehled, jak to vidí Lenka. Přece jen mě napadá pár věcí, které v raportu "nepráskla" a tak jsem se rozhodla, ?e ji zkusím dodatečně vyzpovídat (po vzoru holek z Gongu:), ačkoli je známo, ?e rozhovor neposkytuje jen tak někomu:) Budu doufat, ?e mě neodmítne:) Proto?e my jsme tu zvědavé...

Lenko, jak jste se na sraz připravovala? Přibli?te nám tro?ku atmosféru z domova:)

Nejdřív jsme doma sraz brali jako legraci, ale pak, kdy? se toho nápadu holky chytily a začaly se tě?it, se mě zmocňovala nervozita a obavy ? bála jsem se, aby čtenářky nepřijely ze v?ech mo?ných koutů republiky, vět?inou ka?dá z velké dálky, celé natě?ené ? a pak byly zklamané, ?e to za to nestálo. Jsem moc ráda, ?e se moje předtuchy nevyplnily:)

Byla jste nervózní, jak to proběhne? Pokud ano, jak moc předem na Vás sedla tréma?:)

Byla jsem nervózní a čím víc se sraz blí?il, tím nervózněj?í:). Jak by ne, kdy? nám nepřálo ani počasí ? sraz byl v sobotu a od čtvrtka se spustily přívalové lijáky, v TV prosakovaly zprávy o zaplavených Slavonicích, podzemí bylo zatopené? Na?těstí do soboty voda opadla.

A trémoval někdo s Vámi? O Sandře víme, ale co takhle David? (raport tu od něj chybí:), jak myslíte, ?e to pro?íval on? Proběhla nějaká změna názoru na čtenářky? Poznal Pajda, ?e se děje něco výjimečného, jak to psi v?dycky vycítí? Jak se tě?il-netě?il man?el? 

Sandra se bála hodně, má toti? hrůzu z cizích lidí, chvíli jí trvá, ne? se seznámí. David se naopak velmi tě?il ? taky jak by ne, kdy? mělo přijet tolik dívek a on mezi nimi takřka jediný kluk:) Ze srazu byl nad?ený, sám říkal, ?e přijely samé skvělé holky. Pajda se taky hrnul do auta, jako v?dycky, jen?e na ubytovně se mu nelíbilo, tak jsme ho museli odvézt domů a strávil sraz nejspí? trucováním v posteli:) Man?el je pohodář a takový ten organizační typ,  tě?il se a s výsledkem je spokojený-

Dělala Vám starost doprava holek? Jestli trefí, jestli se nesrazí se záplavami?

Z toho jsem měla dost vítr. Ve Slavonicích záplavy nehrozí, nemáme ?ádnou řeku, vylije se maximálně potok a zaplaví sklepy v okolních domcích, ale to se týká jen několika posti?ených, spí? jsem se bála, aby cestou nebyly problémy ? a hlavně, aby se čtenářky nenechaly odradit a přijely.

Jaké byly první dojmy, kdy? jste zahlédla první z těch, které jste dosud znala pouze ze stránek? Je někdo, kdo Vám byl vylo?eně nejsympatičtěj?í? 

Kromě jedné ? dvou čtenářek jsem v?echny viděla na?ivo poprvé, nejdřív se mi trochu pletly, ale díky jmenovkám se to brzy zlep?ilo. Sympatické jsou v?echny ? taky jak by ne, ?lanczovky? čtou prostě samé skvělé čtenářky:) Některé dívky jsem si zapamatovala dřív a lépe, jiné méně. Není to ale o tom, ?e by byl někdo víc sympatický a jiný méně, spí? o tom, ?e někdo je výrazněj?í typ a je víc sly?et ne? holky-introvertky. 

Je někdo, na koho jste se vylo?eně tě?ila a nedorazil? 

Tě?ila jsem se na v?echny, ?e se konečně poznáme, ?e se po srazu u? pod jednotlivými nicky vybaví konkrétní tvář, konkrétní člověk. Ty čtenářky, co nestihly nebo nemohly dorazit letos, třeba přijedou pří?tí rok. Hodně jsem se tě?ila na ty, kdo? věnují svůj volný čas přípravám pro vznik nových stránek ? a? u? samotný webmaster Honzík či jeho pravá ruka a dobrá du?e stránek Aka, tak na holky, které se zapojily do vyhledávání písniček, hlá?ek, skenování obálek, atd, atd. Jsem jim moc vděčná ? a chtěla bych jim i touto cestou poděkovat, na srazu jsem to nakonec vůbec nestihla!

Jaký je Vá? názor na holky ze stránek celkově? Připadaly Vám v?echny stejné jako je znáte ze stránek? A jak jste se cítila, kdy? jste si s nimi popovídala tro?ku blí??

První setkání bylo spojené s nervozitou určitě i ze strany čtenářek, ne ka?dá se dá hned do hovoru, ne ka?dá najde odvahu druhého oslovit (nemyslím jen mně, ale i ostatní holky). U? na samotném srazu bylo vidět, jak se to postupem času zlep?uje ? nejprve vládlo společenskou místností ticho, pak se holky pomalu rozpovídávaly? a brzy mě nebylo skoro ani sly?et, kdy? jsem chtěla něco říct:) Pří?tí rok to bude určitě je?tě lep?í. Mrzí mě, ?e jsem neměla čas věnovat se v?em tro?ku víc, popovídat si jednotlivě, ale tak to také napravíme časem.

Jak probíhala příprava soutě?e? Dalo Vám to zabrat, nebo jste vymý?lela jednotlivé body na poslední chvíli?

Nedala zabrat, prostě jako ka?dá soutě?, pár dní předem jsem si sedla a hodila na papír otázky. Pak u? zbývalo je namno?it a bylo to.

Zaskočila nebo naopak potě?ila Vás nějaká událost ze srazu?

Zaskočilo mě sdělení uklízečky na ubytovně, ?e se společenská místnost musí uvolnit do pěti odpoledne ? měli jsme ji původně slíbenou k dispozici a? do noci. Nakonec se to ale vyře?ilo a mohli jsme tam zůstat. Moc mě potě?ily dárky, které mi čtenářky přivezly ? dostala jsem spoustu krásných věcí, ze kterých jsem měla ? a mám ? obrovskou radost. No a potě?ily mě i holky samotné, přesto?e jsem tu?ila, ?e jsou prima, při osobním setkání se to potvrdilo.

Jaký máte pocit ze své besedy? Co jste cítila, kdy? se na Vás upíralo tolik zvědavých párů očí a doslova hltalo Va?e vyprávění?

Pěkný pocit. Svého času jsem jezdila hodně na autorské besedy, tak?e z besedy samotné jsem ?ádné obavy neměla, na ty jsem zvyklá. 

Máte představu kolik knih Vám během srazu proběhlo pod rukou na podepsání?

Tak to fakt netu?ím:) Pár desítek?

Dopadl sraz podle Va?eho očekávání? Kdy? vezmeme v úvahu tu dlouhou přípravu a tě?ení...

Vzhledem k mým obavám předčil moje očekávání, tak?e super. Jsem moc ráda, ?e se čtenářkám na srazu a ve Slavonicích líbilo, ?e neodjí?děly zklamané. A hlavně ? sraz splnil oba účely ? ne?lo jen o náv?těvu autorky a podpisy v kní?kách, ale hlavně o vzájemné seznámení čtenářek mezi sebou. A to se povedlo skvěle, mám radost, kdy? teď na stránkách čtu, jak si plánujete setkávání mezi sebou, pí?ete si, jste v kontaktu.

Jak jste se cítila, kdy? celá ta událost skončila?

Unaveně, ale s dobrým pocitem.

A na závěr - určitě by mi holky neodpustily, kdybych se nezeptala:) - plánujete obdobný sraz pří?tí rok? Myslíte, ?e se tato událost pro holky ze stránek stane ve Slavonicích tradicí?

Vzhledem k tomu, ?e ten první se vydařil, určitě ho zopakujeme. Bylo by to fajn, kdyby se sraz stal tradicí.

Děkuji moc za rozhovor! Přeji krásný zbytek léta!
Pokud vám tu holky je?tě něco chybí, zeptejte se Lenky přímo v debatě:)

Aka
www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové    www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové    


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : o Lence

   O Lence
   Fotogalerie
   Média

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006