www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Raport - San

Vlastně ani nevím, jak k do?lo k nápadu uspořádat Lancz-con. Jediné, co si pamatuji, je, ?e mamka mluvila o tom, ?e by jste se chtěly vy, čtenářky, někde takhle setkat? a já nad?eně plácla, ?e to bude vlastně takový malý con :). Prostě jsem se toho nápadu chytla, ačkoliv, a to se přiznávám, jsem to dlouhou dobu myslela jen tak ?ertem. Při?lo mi to toti? tak uhozené, a? se mi to líbilo a ?e jsem se do toho nápadu zamilovala :). No a hlavně jsem netu?ila, ?e se mnou mamka počítá taky :). Nejprve se rozhodlo, ?e se bude konat con ve Slavonicích, a pak nastalo velké dumání, kde se dívky ubytují, jakou mlsku jim připravíme (nebo? jich mnoho slíbilo a pak také dovezlo spoustu dobrot, některé buchty a su?enky byly vskutku vynikající, je?tě teď na ně vzpomínám a oblizuji se a? za u?ima? :) ), a co vůbec budeme dělat, nebo? my, slavoničtí rodáci, neshledáváme na svém drahém městě zhola nic zajímavého XD. Ale co u?, jediné, co tu jak? tak stojí za shlédnutí, je podzemí a vě?. A večer bychom mohli opéct buřty. Bude prvního července, tak?e dozajista i hezké počasí. Mamka udělá besedu ? a já bych mohla vlastně také, no ne?
Jak já se vyděsila! :) To bylo něco, co mne skutečně zaskočilo. Nečekala jsem, ?e po mně bude něco takového po?adovat. Nechápala jsem to a sna?ila se z toho vymluvit, tím spí?e, kdy? jsem zjistila, ?e se mi Lancz-con kryje s Festivalem fantazie, co? je sice také con, ale tro?ku jiného ra?ení :). Navíc mi ne?lo do hlavy, jak mohu HODINU povídat o svých kní?kách. V?dy? jich mám jenom sedm! Proto jsem si před touto akcí hodlala sepsat nějaké body, abych pak ?nevařila z vody?. Nutno dodat, ?e jsem se na to děsně dlouho chystala, nicméně jak mám ve zvyku, také jsem to tak dlouho oddalovala, a? jsem na to zapomněla a pár zmatených poznámek jsem si napsala a? den předem. Byla to jedna A4 plná smajlíků a tajných ?ifer a Jannie a Iwča, které si pak tento list půjčily, aby si jej mohly přečíst, z něj asi nic moc pochopit nemohly :). No ale to jsem odbočila :) (tohle byla, jak si tak vzpomínám, má nejčastěj?í věta při mé besedě? XD ).
Mé obavy v?ak byly na místě. Lidi, které neznám, mne děsí. Dosud jsem se setkala jen s jednou čtenářkou, Haničkou (Summer), a dodnes si vybavuji, jaké bylo na?e první setkání stra?né ? byly jsme spolu na kafi a já mlčela. Prostě jsem jen mlčela. Hrozně jsem se bála. Chudák Hanička, musela si o mně myslet, ?e jsem divná :).
Ka?dopádně, zpět ke conu. Těsně před na?ím conem právě v oblasti ji?ních Čech nastaly přívalové de?tě. Na internetu se začaly objevovat hrůzné informace, jako ?e tu máme záplavy, a mamka se začala obávat, ?e nakonec nikdo ani nedorazí. Na?těstí počasí se pak umoudřilo a čtenářek se nakonec dostavilo skutečně mnoho :).
V sobotu 1. 7. jsem pěkně vstala na oběd a pak se pomalu chystala na con. Do ta?ky jsem si nacpala své kní?ky a také lahvinku Jelzina. To abych překonala počáteční ostych :). Mezitím mi volala Mi?ule, která spolu s partičkou lidí, která přijela z Prahy vlakem, nemohla najít ubytovnu. Poradila jsem jim tedy, kudy mají jít, jen?e já na vysvětlování moc nejsem? tak?e jsem se upřímně divila, kdy? mi poté, co jsem jí rad?i napsala SMSku, zda tam dle mých instrukcí vůbec trefili, odpověděla, ?e to nalezli a ?e se jdou ubytovat :).
Nu. Přesunuli jsme se v plné sestavě (tudí? i s Pajdou) k ubytovně. Zvědavě jsme ve?li do haly ? a tam nebylo ani ?iváčka. Co? nás dost zaskočilo :). Nicméně brzy se mnozí dostavili a začala první etapa potřásání rukama :). V?dy jsem se nenápadně ukryla za dveře, aby na mne nebylo moc vidět, nebo? jsem hrozně nesmělý človíček, a kdy? jsme se pak přesunuli dovnitř, aktivně jsem se hnala ke tvoření cedulek se jmenovkami. To mne bavilo. Ka?dému jsem dala papírek a tu?ku a pak jsem jim jmenovku krásně zalaminovala. ?ikovná holka :). Časem se pak dostavili a dal?í a dal?í (dvě slečny, Lenka a Alex, se k na?í partě připojily údajně a? na náměstí) a v?ichni jsme se usadili do společenské místnosti.
Tam nejdříve panovalo rozpačité ticho, ale jak se začaly dívky mezi sebou bavit, brzy tam nastal docela ?rumec a já dokonce svým hlasitým hovorem s Veri a Veronikou11 ru?ila mamku při seznamovačce. Tak se jí za to dodatečně omlouvám :). Poté jsme s mamkou uvařily kafíčka a čaje a dívky na talíře naskládaly buchty a jiné pamlsky, které s sebou přivezly z domova. Byly to vá?ně báječné dobroty, ale o tom jsem psala u? o něco vý? :). Mezitím mamka zjistila, ?e podzemí je nakonec funkční (předtím nám toti? oznámili, ?e vlivem ?záplav? je podzemí zaplavené a tudí? nepřístupné) a celé ?stádo? zamířilo na náměstí.
Kromě mě. Já se rozhodla, ?e budu ve společenské místnosti hlídat věci, které si tam některé dívky nechaly, a při té příle?itosti jsem načala vynikajícího tře?ňového Jelzina. Zatímco dívky prolézaly podzemí a ?trachaly se nahoru na vě?, já si spokojeně četla svou kní?ku ? v batohu jsem toti? nahmátla Frajeři jsou na draka, kní?ku, kterou pokládám za velmi naivní dílko, tak?e jsem do toho zvědavě nahlédla ? a normálně jsem se bavila! :) Není to tak ?patné, jak jsem se domnívala :). A pozor, vůbec jsem milého dobroučkého Jelzina nevypila celého! :)
Po návratu v?ech ?turistů? se ?lutými cedulkami Lancz-conu jsem spolu s mým bratrem, Mi?ulí, Tomískem, Haničkou (Summer), Lucias Carlos, tu?ím, Akou a Honzíkem (aagh, na koho jsem je?tě zapomněla??) vydala na večeři do nedalekého Apetita a poté jsme pak u? spěchali nazpět, na mou besedu, na kterou se mi skutečně vůbec nechtělo :). Na?těstí se to protáhlo, jeliko? někoho napadlo, ?e by bylo fajn se jít vyfotit, dokud je?tě svítí sluníčko, a tak se v?ichni zase hnali ven a fotoaparáty cvakaly a cvakaly? Fuj. Dokonce několika slečnám se podařilo se mnou ukořistit snímek. Ach jo. To bude zase hrůůůza :).
Pak se ale přiblí?ilo nevyhnutelné a já musela odříkat to svoje. Kdy? nad tím teď tak přemý?lím, musela to být hrůza. Těch svých poznámek jsem se nakonec skoro vůbec nedr?ela, jen jsem pořád mávala kní?kami nad hlavou a zhruba v půlce ?besedy? jsem si uvědomila, ?e vlastně říkám jen v?echnu mo?nou omáčku okolo, ale o obsahu kní?ky ani slovo. Damn it! Bylo pozdě to napravovat a proto jsem pokračovala dál a dál. Na závěr jsem měla přichystanou takovou perličku. Setkala se s nečekaným úspěchem a s výkřiky, ?e je to jako v Beverly Hills 902 10. Pro ty, kteří tam nebyli, to hodím pro pobavení i sem:
Já toti? nenápadně propojuji romány postavami, tak?e kdo je pozorný čtenář a četl ode mne skutečně v?echno, záhy zjistí, ?e Natty z Balírny je sestrou dvojčat Benedikta a Jeronýma, kteří se objevují v knize Kluky neře?ím a Benedikt je?tě v Andílcích a machrech. Natty a její bratři jsou ostatně bratranci Nery z Deníčku neobyčejné patnáctky. V knize Kluky neře?ím se Adéla setkává na táboře u rybníka Lou?e s Filipem z knihy Frajeři jsou na draka a kdy? u? jsme u těch Frajerů, tak Ale?, jeden z instruktorů, je bývalým přítelem Anděly z Andílků. Tento Filip je ostatně přispěvovatelem fantasy povídek do časopisu Hradní listy, a pozor, tenhle časopis nejen ?e patří mezi oblíbený plátek Anděly, ale také Moniky z mé povídky v knize Jak to bylo poprvé, tedy Jednoho malého, bezvýznamného pokusu o report. Ostatně, Mí?a ve Frajerech se zmiňuje o autorovi s nickem Hoblit ? a s tím se pak Monika v povídce seznamuje. No a Sandře a Sáře z kní?ky Moje druhé já hraje na plese kapela Náhodnej sex, co? je zase kapela, ve které hraje na kytaru Pavlína z kní?ky Kluky neře?ím. No není to sladké? :)
Ka?dopádně, krátce po mně měla besedu mamka a rovně? i autogramiádu (i já jsem si pocvičila svůj umělecký podpis a potě?ilo mne, ?e se má italika, kterou mi do hlavy vtloukal můj bývalý profesor Vyoral ? budi? mu SU?G lehká, tolik líbila), a poté následovala soutě?. Nesmím zapomenout zmínit skutečnost, ?e kdy? se mi mamka před Lancz-conem ?la s vykoumanou soutě?í pochlubit, na?la jsem jí v tom dvě chyby XD. Výherkyní této názvové soutě?e se stala ?ikovná Lentilka, která na ná? mini-con přijela a? z dalekého Mnichova, a výherkyní obsahové soutě?e zase Jitka P., která se v?ak conu osobně neúčastnila.
No a jak si tak vzpomínám, přesunula jsem se před společenskou místnost a debatovala. Nejvíce jsem si asi pokecala s Tomem a Mi?ulí, co? jsou dva ú?asní lidičkové, ale také s Hankou (od které jsem dostala vynikající ke?u oří?ky XD ), Nikol a Inready? Ostatní se mezitím po čtení vlastní tvorby, tu?ím, rozhodli vyrazit do víru nočního ?ivota. Já bych ?la docela také, ale vzhledem k tomu, ?e jsem druhý den musela vstávat v nekřes?anskou hodinu, jsem nemohla. Na ubytovně nás pak u? moc nezůstalo (kromě mě, mamky a otčíma si vybavuji Hanku, Mi?uli, Toma, Lucias Carlos, Aku a Honzíka) a jeliko? se udělalo celkem chladno, odebrali jsme se dovnitř a pokračovali v hovoru.
Problém nastal ve chvíli, kdy se k nám připojili ?templáři?. Oni měli vodku, my d?us. Vesele se k nám přifařili a pak nastala teprve zábava ? oni si hráli na tě?ké templáře, ale jak jsem si v?imla, jejich ve?keré znalosti pocházely z filmu ?ifra mistra Leonarda XD a není proto divu, ?e je Tomís (zmínila jsem se u?, ?e vypadá jako Frodo? XD ) přechytračil pádnými argumenty ? ukázalo se toti?, ?e on toho ví o templářích daleko více ne? ?templáři? sami :). Dostal je tu?ím na templářský znak :). Nakonec se nám tedy přiznali, ?e jsou sice ?volní a krásní? (kdo ví, o čem mluvím, jistě se uculuje tak, jako já, teď, kdy? to pí?u :) ), ale jinak jsou pouhou cyklistickou výpravou. Bylo to velice zábavné. Kdyby mi ov?em ten pán, co seděl vedle mne, neustále neosahával cedulku, neprozřetelně umístěnou na? na hrudníku :).
Domů jsme se dostali kolem druhé a okolo půl třetí jsem se pak spokojeně odebrala do postýlky. Ov?em! Tím pro mne Lancz-con nekončil. Bratříček se toti? je?tě se skupinkou dívek (vím jen, ?e tam byla mimo jiné Nikol a ?abička-rosnička, tak?e děvčata, jste na mé černé listině! X3 ) nejdříve ve tři ráno hlučně ochomýtal před domem, následovalo nějaké to focení, tak?e můj pokoj byl neustále atakován blesky, ačkoliv jsem se zoufale sna?ila usnout, a aby toho nebylo málo, celá tato halasná partička se odebrala do jeho pokoje. Byla jsem toho u? vá?ně dost nepříčetná. Za jiných okolností bych se k nim nejspí?e připojila, ale vzhledem k tomu, ?e mne čekala brzká ranní výprava do Chotěboře, nepřála jsem si v ten okam?ik nic jiného ne? u? konečně sakra usnout! >:( Ode?ly tak kolem čtvrté.

Nu a jaké je mé hodnocení na?eho prvního conu? Bylo to fajn! Seznámila jsem se se spoustou báječných lidiček a věřím, ?e i vy, milé čtenářky, jste se tam mezi sebou lépe poznaly a ?e jste navázaly mnohem bli??í přátelství ne? jen po internetu :).
A jak mamka říkala, pří?tí rok si to zopakujeme, tak?e? se je na co tě?it XD.

 


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : srazy

   Fotografie
   Raporty

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové

   VI. Lancz-con 27.-29.5.2016 v kempu Stříbrný rybník
   V. Lancz-con 13.-15.6.2014 v kempu Chaty Zvůle
   IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle
   III. Lancz-con 18.-20.6.2010 v kempu Agmar Malý Ratmírov
   Moravský minisraz
   II.Lancz-con 13.-15.6.2008 v kempu Agmar Ratmírov
   Jarní sraz v Pardubicích
   Jarní minisraz v Praze
   Minisraz v Praze
   I.Lancz-con 1.červenec, Slavonice

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006