www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Jak jsem objevovala krásu ji?ních Čech - od Evy

Jak jsem objevovala krásu ji?ních Čech - Eva

To jsem si takhle seděla o víkendu doma a stra?ně se nudila. Mojí hlavu nenapadlo nic lep?ího ne? přemý?let, co v?echno za 14 dní nemusí vyjít. A ?e toho bylo. Sebelítostivá jsem dost, ale v?echno má své hranice a tak jsem se rozhodla, ?e ten jediný ?svobodný? víkend, který je?tě zbýval, nebudu sedět doma na zadku a přemý?let. O jedné plánované akci jsem věděla, ale? Jak se tam dostat, kde budu spát a hlavně ? budou lidičky, kteří se přes internet zdají tak super, skvělí i v reálu? Předběhnu dobu a řeknu vám, ?e jsou. Mo?ná je?tě lep?í a konečně jsem si k řádkům v počítači přiřadila obličeje, hlasy a gesta.

Začala jsem plánovat ? dostat se do Jindřichova Hradce není problém, ale jak dál. Na?těstí se na?lo dost dobrých du?í, které jezdili pro osoby uvízlé v JH (Nikol, Aka, Diana, Miky,?). Tak jsem si naplánovala, jak v sobotu přijedu do Hradce, půjdu se projít po městě, nafotím, co se dá a v půl třetí pojedu úzkokolejkou do Malého Ratmírova. Ve středu mi při?el email od Světly (Pixie), ?e na?e individuální plány jsou stejné a mohli bychom z nich udělat plán společný. Celá nad?ená jsem odpověděla, ?e ano. Zaprvé se v JH vůbec nevyznám a zadruhé se ve dvou líp povídá. Vnitřní monolog ventilovaný ven zavání du?evní nemocí a lidi blbě koukají. Jako bonus jsem dostala lidský objekt k fotografování. J

Neonka (Pavla) mi poradila, ?e je lep?í koupit si lístek do busu s předstihem. Tato rada se ukázala jako klíčová. Proto?e ráno sice jela tramvaj v 6:17, ale na blbou stranu, tak?e jsem na nádra?í v Roztylech dojela pět minut před odjezdem busu. Fronta byla dlouhá a začínalo poprchávat, tak jsem riskla rozhořčené pohledy lidí ve frontě a s lístkem v ruce celou frontu předběhla. Pře?ila jsem (u nás se předbíhání neodpou?tí, ale já chytám ruské móresy a v Rusku kdo nepředbíhá, jako by nebyl). Sedla jsem si a nelitovala jediné koruny, kterou jsem si připlatila za to, ?e se nebudu houpat na tyči jako opičák skoro tři hodiny. V Táboře jsem si stihla koupit časopis, kdybych se náhodou nudila (do teď 23.6. 8:36 jsem nepřečetla jediný řádek). U? v autobuse jsem se seznámila s Pavlou a Zuzkou. Holky ov?em téměř celou cestu chytře nabíraly spánkem síly na večer. Kdybych věděla, co mě čeká, taky bych se sna?ila usnout. V JH jsme společně čekaly na vlak, kterým přijela Mirka (Richenzaa) a Světla (holky ov?em nevěděly, ?e jedou stejným vlakem). Vyčůraně jsem holkám, pro které přijela Nikol, dala ba?oh, abych se s ním netahala a vydaly jsme se se Světlou dobýt Jindřichů Hradec. Mezitím Ami napsala Světle, ?e mo?ná pojedou do JH, nebo taky do Červené Lhoty a nebo taky ne. Celkem matoucí sms J

Pro?ly jsme centrum, já si koupila rohlík na zahnání hladu (byl delikátní po tom nic moc pečivu, na které jsem byla nucena si navyknout) a hurá na zámek. Koupily jsme lístek, za?ly na toaletu, prohlídka začala a my se ponořily do historie. Takhle to být mělo. Místo toho jsme ve skupině měli maminku s neuvěřitelně uvře?těným dítětem, které nejen mně po pěti minutách lezlo na nervy. Průvodkyně byla mladá a nezasáhla a maminka měla imunitu proti na?im pohledům. ?e je čas vzít dítko a nevyru?ovat ostatní, naznala pět minut před koncem prohlídky. Mezitím při?la dal?í sms, ?e máme dorazit do restaurace Jitřenka. Během cesty jsme měly pochyby, zda jdeme správně, ale na?ly jsme ji. Doufám, ?e na?e separé cesta po Jindřichově Hradci nikomu nevadila a nikoho neurazila.

V restauraci jsme rychle poobědvaly, vetřely se do auta k paní Lence a je?tě jsme si vymyslely nákup v Hyperalbertu, ale bez buřtu bych prostě nemohla odjet. To by bylo jako bych si pří?tí týden nevzala svatební ?aty. Zkrátka velká osobní tragédie. Pak u? nic nebránilo tomu vydat se do Ratmírova.

A začalo seznamování. Moje mizerná pamě? na jména o sobě dala zase jednou vědět, tak?e jste si mohli v?imnout, ?e jsem se občas vyhýbala přímému oslovení J Teď u? jsem v?echno vstřebala a snad jsem si jména dobře přiřadila k přezdívkám a osobám, dost tomu pomohl zatracovaný Facebook. Se Světlou, Romčou, Jitkou a Anetou jsme se vydaly do Bla?ejova. Za prvním kopečkem jsme potkaly partu, která u? se vracela ? osazenstvem si nejsem jistá, ale zcela jistě tam byl Kurt a tím pádem i Jaru?ka. Do Bla?ejova jsme dorazily a celý ho pro?ly. My leno?i jsme se spokojili s tím, ?e vidíme ceduli s pře?krtlým nápisem Bla?ejov, jen Světla si k ní poctivě do?la. Cestou zpátky jsme viděly pana Blachouta na balkoně bytovky, kterak kontroloval, kdo mu to vyřvává pod okny a dokonce s ním jsou Aka a Romana zvěčněny na fotografii. Poté jsem holky zatáhla ke kostelu, nače? jsme zjistily, ?e je tam i hřbitov. Doufám, ?e nám prominete následující morbiditu, ale ?ly jsme hledat paní Krejzovou. Nena?ly jsme. Jediné známé jméno, které jsme viděly bylo Mik?ovi L Pak u? jsme pokračovaly směrem kemp.

V kempu jsem stála chvíli u té chatky, chvíli u oné, nasávala atmosféru a sna?ila se jí zaznamenat na fotografiích. Jak se mi to povedlo, mů?ete posoudit samy. Taky jsem o sobě zjistila dost důle?itou věc ? seznamování s prima lidmi mi přestalo dělat problémy, a ?e jsem s tím dřív problémy měla. Ze mě, z introverta, jste udělaly na víkend částečného extroverta. Tak?e díky!

Holky u chatky deset popíjely lipový čaj a byly po něm veselé, jak kdyby to nebyl čaj, ale bílé víno, co se za čaj maskovalo. Pak u? se začalo připravovat sezení k ohni. V?ichni vytáhli z báglů dobroty a daly je na stoly. Byla to pastva pro oči a následně i pro ?aludek. Prostě bylo v?echno mňamózní. Jen čokoláda Aljonka vzbuzovala u některých hrůzu, ?e prý připomíná panenku Chucky!!! Podle mě je to roztomilá rossijská děvočka a pří?tě vás s ní budu za tu nehoráznou drzost v noci stra?it J A pak u? při?lo na řadu opékání buřtů, na které jsem se tě?ila jak ruskej policajt na úplatek. Někteří z nás dali přednost ?čersvému? dobře propečenému buřtu (o čerstvosti by se dalo polemizovat, ale následky nepři?ly). Některým kabanos stihl zezelenat (?abička), přesto se nenechali odradit (a ani u nich se následky neprojevili). No a někteří (Jarčule) buřt zcela úmyslně nechali nad ohněm zčernat a je?tě si pochutnali (zde se dá polemizovat, jestli se je?tě jednalo o buřt nebo to u? mělo blí?e k uhlí). Skoro v?ichni jsme o část večeře při?li, proto?e loudavým psím očím ne?lo odolat a tak měli Pajda, Ferda a Kurtík hody. Kurt se v nestře?ené chvíli obslou?il sám a buřt, co vyčuhoval na stole, se stal jeho cenným úlovkem.

Poté při?la na řadu soutě? ? ta byla mimochodem velice zákeřná. Citáty v hlavičce stránek znám asi v?echny, ale přiřadit je ke správné knize se ukázalo být velkým problémem. Něčím jsem si byla jistá, něco jsem tu?ila a část nevěděla. Soutě? vyhrála Jarčule se skóre 14 z 15. Pak u? byla na programu autogramiáda. Podpisů byly rozdány desítky. Já ?ádnou kní?ku neměla, proto?e je nemám v Praze, odkud jsem vyjí?děla. Ale abych byla upřímná, asi bych si ?ádnou nevzala tak jako tak, proto?e by se mi neve?la do batohu. Večer postoupil a holky se postupně rozprchly do chatek ? č. 5 a č. 10. V době mé přítomnosti se v chatce č. 5 probíraly porody, nemocnice a později v noci se zpívaly sprosté písničky (viz. video na FB). Pilo se v?echno mo?né od kafe, přes víno a? k něčemu tvrd?ímu. Na desítce se taky mluvilo o v?em mo?ném, nejvíc asi o děsivých zá?itcích a o duchách. Mirka z toho chudák měla trauma a musela jsem si s ní vyměnit postel, aby nespala sama v ?jídelně?. V půl druhé ráno jsme se shodly, ?e je čas jít do postele. Kouknu na hodinky a je půl třetí. To u? jsme se opravdu začaly zvedat, jen?e ne? jsme se dostaly do stavu vhodného k ulehnutí do postele, bylo ke třetí hodině ranní. Mirka dala hlavu na pol?tář a téměř hned usla. Já s Katkou a ?abičkou jsme kecaly je?tě cca 40 minut a pak jsem taky odpadla. Přiznám se vám, ?e jsem v rámci budování imunity vynechala sprchu, ale jinak jsem čistotná J Ráno první vstala Katka a ta si evidentně imunitu nebuduje. Pak jsme rozlepovaly oči v?echny. Já vzala fo?ák a vydala se lovit. Pár fotek se mi povedlo, třeba San, vypadá pěkně překvapeně a to já ráda (určitě jsem za tuto zákeřnost teď upadla v nemilost). ?abka prokázala, ?e má rychlé reflexy a stihla se otočit. Naopak David je?tě zapózoval. Pak u? jsme v?ichni pakovali, loučili se a odjí?děli. Část jela auty ? domů, na nádra?í do JH nebo na výlet do Jaroměřic. My ostatní jsme ?lapali pě?kobusem na vlak (já, Lusi, Zdenda, Pixie, ?abička, Simča a Jarčule s Kurtíkem).

Dojeli jsme do JH a odtud ka?dý pokračoval domů. My s Pixie jsme to vzaly oklikou, tak?e jsme dojely do Českých Budějovic, koupily jsme lístek na MHD (o jízdním řádu jsme měly Info z Moskvy)a frčely průměrnou rychlostí 15km/h na zámek Hluboká. Nádhera. Nic víc psát netřeba. Kdo tam je?tě nebyl, měl by to rychle napravit, proto?e je to jeden z nejkrásněj?ích zámků, jaké jsem kdy viděla. Prohlídka se tentokrát obe?la bez plačících dětí. To jediné, které tam bylo, spalo, tak?e ideální stav. J

Vlak do hlavního města nám ujel před nosem a hlad se začal ozývat čím dál víc. McDonald byl za rohem, tak jsme tam zapadly. Měla jsem asi na Světlu ?patný vliv, proto?e jinak moc maso nemusí (zase by se dalo přít o to, kolik je v hamburgerech z mekáče masa). No a pak u? jsme sedly do vlaku a jely a kecaly a kecaly, taky jsem se pokou?ela fotit ? vět?inou z toho vy?ly rozmazané čmouhy, ne? jsem při?la na ten správný re?im, jen?e pak u? tak nějak nebylo co fotit. Ve Vr?ovicích jsme se rozloučily a v 19:45 jsem zakončila své putování ??astná, ukecaná, unavená a vyuzená. Pokud si snad myslíte, ?e jsem ?la brzo spát, tak se pletete. Spolubydla přijela z vody a prostě jsme si musely sdělit zá?itky, tak?e v pondělí ráno jsem byla spí? mrtvola ne? cokoli jiného.


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : srazy

   Fotografie
   Raporty

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové

   VI. Lancz-con 27.-29.5.2016 v kempu Stříbrný rybník
   V. Lancz-con 13.-15.6.2014 v kempu Chaty Zvůle
   IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle
   III. Lancz-con 18.-20.6.2010 v kempu Agmar Malý Ratmírov
   Moravský minisraz
   II.Lancz-con 13.-15.6.2008 v kempu Agmar Ratmírov
   Jarní sraz v Pardubicích
   Jarní minisraz v Praze
   Minisraz v Praze
   I.Lancz-con 1.červenec, Slavonice

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006