www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


OTÁZKY PRO LENKU LANCZOVOU

 

1.Co ve va?em případě bylo dřív ? spisovatelka nebo knihovnice?

   Určitě spisovatelka. Nebo aspoň autorka. Psát jsem toti? začala ve svých třinácti letech, nicméně ne? se z pokusů staly skutečné romány, uběhlo spoustu let. Ten první mi vy?el v sedmadvaceti.

 

2.Vydala jste dosud 52 knih. Neuva?ovala jste nikdy, ?e byste se ?ivila jen psaním?

   Ne, kdepak. Psaní je můj koníček u? od dospívání a nechci na tom nic měnit. Navíc pracuji v knihovně, tak?e se mi ideálně kloubí koníček se zaměstnáním ? zkrátka, celý můj ?ivot se točí kolem knih, a jednak jsem přesvědčená, ?e kdyby se z koníčku stala práce či povinnost, u? by psaní ztratilo právě to kouzlo.

 

3.Mů?e se vůbec v Čechách někdo u?ivit pouze psaním knih?

   Pokud pí?e jeden bestseler za druhým, určitě :-)

 

4.Pí?ete dívčí romány. Máte u nás v tomto ?ánru velkou autorskou konkurenci?

   Konkurence je ve v?ech ?ánrech, kni?ní trh je přesycený. Dívčí romány byly dlouhou dobu nedostatkovým zbo?ím, nicméně i tahle ?díra? se od revoluce zaplnila a je jich mnohem vět?í nabídka ne? poptávka.

 

5.Proč právě dívčí romány? Nelákalo vás nikdy psát třeba detektivky nebo historické příběhy?

    Nejspí? proto, ?e jsem začala psát ve třinácti ? v období, kdy jsem dívčí romány četla. Na změnu ?ánru se ale u? dlouho chystám; první počinek ? román pro ?star?í holky?, tedy román pro ?eny, vy?el právě teď (10.6.2009). A třeba dojde někdy i na tu detektivku :-)

 

6.A jak je to se čtenářkami. Čtou vůbec dospívající dívky?

    Čtou hodně.

 

7.Jak by měl dne?ní dívčí příběh vypadat, aby cílovou skupinu zaujal?

   Musí být moderní ? tématicky i zpracováním, musí jim být blízký, aby se v něm mohly čtenářky poznávat.

 

8.Četla jste coby ?kolačka třeba dívčí romány Stanislava Rudolfa?

   Ano, ráda.

 

9.V čem jsou příběhy pro současné čtenářky odli?né kupříkladu proti slavnému Metráčkovi?

    Odli?nost je daná  dobou ? a ta se hodně rychle mění.

 

10.Víte o tom, ?e jste průkopnicí na?í literatury pro dospívající v tom, ?e jste jako první začala otevřeně psát o sexu?

    Ano. Někdo s tím začít musel :-) Sex je nedílnou součástí ?ivota, jestli?e mají být kní?ky reálné, musí v nich být realita vykreslena se v?ím v?udy. Nebylo by moc věrohodné, kdyby se v příběhu s 18-ti letou dívkou vzali hrdinové pouze za ruku.

 

11.Za tuto otevřenost vás rodiče čtenářek spí? kritizují nebo velebí, proto?e jim u?etříte horké chvilky sexuální osvěty dospívajícím dcerám?

     Dne?ní rodiče mají vět?inou moderní smý?lení, v mnoha rodinách čtou moje romány spolu s dcerami i jejich mamky, není problém.

 

12.Je pro vás obtí?né popisovat intimní chvilky svých hrdinek, nebo u? jde o zvyk a  autorskou rutinu?

     Proč obtí?né? V?dy? je to docela přirozené, tak proč o tom nepsat přirozeně a bez křečí.

 

13.A jak vám jdou dialogy? Hodně se přizpůsobujete slangu mladých lidí?

    Ano, ale nijak dramaticky ? proto?e ten se zase nějak výrazně nemění.

 

14.Dovedete do příběhu naprosto nenásilně vpa?ovat i jisté morální zásady, ani? to čtenářky odpuzuje. Máte svůj morální psací kodex?

     Ano. Ve svých románech nementoruji, pouze ukazuji na příkladech, jak to dopadá či jak to mů?e dopadnout, kdy? se dívka v té či oné situaci zachová tak či onak.

 

15.Je tě?ké v románu nepřekročit hranici mezi podbízením se čtenářkám a vlastními mantinely vkusu?

     Přiměřeně tě?ké.

 

16.Od dopsání příběhu k vydání je mnohdy dlouhá cesta. Je obtí?né najít dobrého naklatele?

     Určitě. Platí to ale i naopak.

 

17.Ani nakladatel není pro autora konečná fáze. Co dal?ího musí autor, chce-li na kni?ním trhu uspět, dělat pro vy??í prodejnost svých kní?ek?

    Jak u? jsem říkala, kní?ek je mnohem víc ne? čtenářů, autor musí zaujmout, přijít s něčím novým a zajímavým, čtenářsky přita?livým. Je to boj.

 

18.Vydáváte dva i tři nové tituly ročně. Kdy vůbec a jak často pí?ete?

    Povět?inou dvě novinky ročně. Pí?u jen po večerech, proto?e chodím na plný úvazek do knihovny, mám rodinu a dal?í koníčky. Ne ka?dý večer to vyjde, a tak se tím víc tě?ím na ten dal?í, kdy si sednu k počítači a ponořím se do příběhu.

 

19.Co je pro vás tě??í, vymyslet základní kostru příběhu nebo ji pak obalovat literárním masíčkem?

    Určitě je tě??í vymyslet dobrý a silný příběh ne? ho pak ?jen? napsat :-)

 

20.U? víte, o čem bude vá? dal?í román?

    Ano, půjde o třetí a poslední díl k příběhům o Monice. Čtenářky mě bombardují prosbami o pokračování u? pár let.

 

21.Ze Slavonic je do Prahy notný kus cesty. Pova?ovala jste to někdy za autorskou újmu?

    Kdepak. Psát se dá v?ude, mně se nejlépe pí?e na chatě uprostřed krásné přírody. Jeliko? jsem introvert, nikde se neukazuji a ani po tom netou?ím.

 

22.Podle počtu vydaných titulů a prodaných výtisků va?ich knih jste nejúspě?něj?í současná autorka dívčí literatury u nás. Co vás láká do budoucna?

     Třeba právě ta detektivka :-). Ale vá?ně, pro spisovatele je největ?ím oceněním vědomí, ?e jeho práce přiná?í radost tolika čtenářům, a tak dokud budu mít tak prima čtenářky, jako dosud, bude mě bavit psát a tím pádem budou vycházet nové příběhy. Ten nejnověj?í s názvem MAN?ELKY, MILENKY, ZOUFALKY s kapku odrostlej?ími hrdinkami je právě na trhu a hledá svou cestu ke čtenářkám.www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : o Lence

   O Lence
   Fotogalerie
   Média

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006