www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Raport - Lenka Lanczová

U? si nevzpomenu, která ze čtenářek při?la s nápadem uspořádat sraz. Sandra, která má s podobnými akcemi spoustu zku?eností (jezdí toti? několikrát ročně na setkání fanou?ků fantasy), hned byla pro, nicméně to si je?tě myslela, ?e jí osobně se sraz netýká. Pletla se. David byl nápadem vylo?eně nad?ený a já jsem musela uznat, ?e to není ?patný plán. Ne? aby za mnou jezdily o prázdninách čtenářky pro podpisy jednotlivě, proč nespojit příjemné s u?itečným: poznám se osobně se svými čtenářkami a čtenářky se seznámí vzájemně mezi sebou na?ivo, přejdou z virtuální reality webových stránek, kde pilně debatují, do reálné roviny.
Po slo?itém dumání, kde a kdy sraz uskutečnit, vyhrály Slavonice s velkou a pro podobné akce vhodnou ubytovnou v první červencovou sobotu. Káčátko na stránkách pilně počítala dny, kolik jich je?tě zbývá, a kdy? to při?lo, tě?ila jsem se a bála zároveň. Obavy byly na místě - největ?í strach jsem měla z toho, aby čtenářky nebyly zklamané, byla to první událost svého druhu, ?ádné zku?enosti s organizací, k tomu v?emu nepřálo počasí: tři týdny před srazem denně pařáky kolem třiceti stupňů, ov?em ve čtvrtek při?ly přívalové de?tě, které způsobily v ji?ních Čechách a na ji?ní Moravě velké záplavy. Nevyhnuly se ani Slavonicím, nicméně proto?e u nás není ?ádná řeka, odnesly to domky kolem potoka. A taky podzemí - kdy? jsem tam v pátek informativně volala, moje černé vize se potvrdily - bylo totálně zaplavené. Plány, kterak bude na koupání, nav?tívíme podzemí, vě?, večer opečeme buřty a vůbec to bude super letní sraz, dostávaly pěkně na frak. K tomu stresovaly čtenářky kvůli počasí, v televizi i na netu se objevovaly popla?né zprávy, děsila jsem se, jestli vůbec v sobotu někdo přijede, zda to holky nevzdají, přesunout se akce nedala a ru?it se mi ji stra?ně nechtělo...
Pak při?la sobota 1.7.2006 a začalo se vyjasňovat. Aspoň na obloze, v du?i obavy stále sílily. Sandru pře?el smích, z besedy o svých kní?kách měla málem vět?í vítr ne? z maturity. Dopoledne jsme strávili doma přípravou jednohubek a v jednu komplet celá rodina plus pes dorazili k ubytovně. Tam nikdo. Dlouho jsme ale sami nezůstali, první parta se právě ubytovávala (vybavím si Jasmine, Kačátko, Nikol, Lucku Carlos, Summer, Moniku, Lucku, Mi?ulenku, Toma...). Jannie a Iwča byly ve Slavonicích od přede?lého dne, David jim u? v pátek večer ukázal místní restaurace. Později jsem se dozvěděla, ?e také Lenka a Alex dorazily do Slavonic u? v pátek a z nedostatku jiné zábavy se ?ly podívat do místního kulturního domu na oslavy Sokola. Prý docela legrace, zvlá?? kdy? představovaly desetinu účastníků. Zbytek tvořili pořadatelé. Veronika11 přijela vlastním autem (a stra?ně brzy zmizela), autem přijela i Hany, dorazily i dal?í čtenářky, mezi nimi Dandy z Vídně, Lentilku přivezl z Mnichova man?el, Veri z Prahy rodiče, Kamčatka, Monika, Lucánek, Radule a jiné dorazily pro mě neznámo jak, a těm, které při besedě seděly vpravo vzadu, se omlouvám, proto?e si zaboha nevybavím jejich jména, nevím proč, ale nějak se mi toti? vyhýbaly :-). Men?í zpo?dění potkalo cestou posádku auta "pra?áků" - Silva, Katka, Inready, Aka a Honza si cestu poněkud prodlou?ili blouděním, ale na?těstí zdárně dorazili. Vět?í smůla potkala Aku je?tě v Praze, kdy? Honzovi ukradli batoh, ve kterém měla kní?ky na podepsání. ?abička rosnička se dostavila chvíli po nich a jako poslední přijel Thomas Lieven.
Prvotní rozpaky, kdy ve společenské místnosti bylo ticho, brzy pominuly, tak?e kdy? jsem se sna?ila nějak setkání organizovat, málem mě nikdo nesly?el :-). Pro?li jsme si v?ichni seznamkou, ka?dý se představil, vypili kafčo a čaj, k němu zdlábli vynikající dobrůtky, co holky přivezly (za co? jim děkuji, stejně jako za krásné dárky, kterými mě zavalily!), a proto?e jsme zjistili, ?e slavonické podzemí, které bylo vybudované ve třináctém a čtrnáctém století jako odvodňovací systém, je stále funkční a voda ze záplav z něj prostě vytekla, vyrazilo se na náměstí a odtud ve dvou partách na náv?těvu slavonických "lochů". Kromě Sandry, ta zůstala a hlídala věci v ubytovně. Trasu pro otrlé se první den neriskl projít nikdo, tři odvá?livci se ale na?li (Summer, Lucias Carlos a Tom) a v neděli prolezli podzemím del?í trasu pro náročné místy po bři?e, a? měli, chudáci, odřené pa?e. Ne ka?dý se do podzemí odvá?il, někomu stačilo nahlédnout do úzkých děr a prchal. Vět?ina ale pro?la, za co? je obdivuji. Já a moje klaustrofobie jsme čekaly venku. Největ?í legrací bylo asi oblékání se do atomkecek a plá?těnek. Po podzemí se v?em chtělo na vzduch, tak?e opět takřka v?ichni vyběhli x schodů a? na velkou slavonickou vě? z 15. století. Pak, proto?e vyhládlo, někteří vyrazili po nákupech, jiní ?li na večeři s tím, ?e besedy začnou v ?est. Spěchali jsme na ubytovnu, kde čekala opu?těná Sandra. Zase takový chudáček nebyla, jak jsem si naivně myslela, společnost jí toti? dělal Jelczin, kterého si prozíravě strčila do batů?ku, četla si svou knihu, výborně se bavila a byla naprosto spokojená :-). A taky mírně rozjařená, vyrazila s ostatními na večeři a rozpovídala se tak, a? při?la na svou vlastní besedu pozdě. Nejen ve víně je pravda. V Jelzinovi taky. Při besedě toho prozradila určitě víc, ne? původně chtěla :-). Vytáhla ho toti? celého.
Po Sandřině veselém výstupu následovala moje autorská beseda spojená s autogramiádou (pěkně jsem si pocvičila ruku) a soutě?í, která měla ověřit, jak v paměti utkvěly názvy. Byl to pěkný chyták, přiznám se, ?e já sama, kdy? jsem soutě? chystala, měla méně bodů ne? Dandy s Lentilkou (získaly plný počet!) či Káčátko s Jasmine (chyběl jim jediný bodík). ?těstí při slosování přálo Lentilce, vybrala si coby výhru novinku Za?eptej do vlasů. Proto?e jsem uzavřela také "obsahovou" soutě?, kterou jsem měla na stránkách v květnu a červnu, Lentilka vylosovala coby výherkyni Jitku P., co sice na srazu nebyla, nicméně coby výhru si esemeskou vybrala knihu Kapky rosy.
U? od odpoledne panovala naprosto skvělá nálada, čtenářky se postupně vzájemně seznamovaly a měly si toho hodně co říct, krom vzájemného společného focení se fotily i jednotlivé skupinky (va?e chyba, kdy? jste, holky, chtěly mít na fotkách i mně!, já vás varovala!), tak?e po besedách vyrazily do víru nočního ?ivota. David jim ochotně dělal průvodce, protáhl je několika restauracemi a prý si to v?ichni u?ili. Výdr? měli, to se musí uznat, čtyři nejodolněj?í to vzali nonstop a? do rána (Veri, ?abička, Nikol a David). Na ubytovně nás zůstala jen hrstka, společně s man?elem, Sandrou, Mi?ulí, Tomem, Akou, Honzou, Summer a Lucias Carlos jsme poseděli ve společenské místnosti, kde se k nám zhruba o půlnoci připojili je?tě čtyři templáři. Měli toti? vodku, kde?to my d?us, tak?e se to rozhodli spojit. Jako oni si hráli na templáře, my se vydávali za spolek spisovatelů. Docela legrace, zvlá?? kdy? jsme zvítězili ve slovních přestřelkách, a to díky Tomovi, který je prostě utloukl argumenty, no a proto?e toho o templářích věděl víc ne? oni sami, kapitulovali. Největ?í ?radost? z nich měla Sandra, mezi námi, není divu, ?e z neustálého osahávání její jmenovky nebyla nad?ená :-)
Do postele jsem se dostala skoro v půl třetí a totálně unavená, nicméně spokojená. V neděli jsem se pak viděla je?tě s partou, která odjí?děla ze Slavonic vlakem ve dvě, ?li jsme za nimi na nádra?í, také s Veri, které ujel autobus, a s Mi?ulkou a Tomem dokonce je?tě v pondělí, kdy? mě při?li nav?tívit do knihovny.
Společně strávený čas utekl stra?ně rychle, skoro s nikým jsem si nestihla popovídat tak nějak jednotlivě, za co? se moc omlouvám, nedalo se to časově zvládnout. Omluva patří také Jannii a Iwě, ?e jsem se vám nemohla víc věnovat. Mrzí mě to. Mimochodem, ty dvě si v neděli vy?láply pě?ky na Land?tejn a s men?ím blouděním nachodily třicet kilometrů!
Je?tě k tomu letícímu času... Kdy? se mě paní správcová (či uklízečka?) ptala, do kdy ten seminář budeme mít, řekla jsem, ?e asi tak do devíti. Drobítko jsem se sekla. Určitě ta dobrá paní byla pěkně překvapená, kdy? při?la do jídelny v půl ?esté ráno připravovat snídani cyklistickému kurzu a někteří na?i seminárníci tam je?tě seděli :-)). Mnozí nestihli vyzkou?et ani sprchy, nato? postel - a dokonce prý ani vybalit věci z ta?ky. Z čeho? plyne, ?e na nudu čas fakt nezbyl :-).
A celkové hodnocení? Bylo to super!! Moje obavy z toho, abyste se vy čtyři kluci plus banda čtenářek na srazu nenudili, se snad nenaplnily, počasí nakonec vy?lo, i kdy? na posezení u ohně to nebylo (otázka je, jestli bychom ho vůbec stihli). Jsem ráda, ?e sraz splnil svůj účel - ne?lo jen o ty podepsané kní?ky, ale právě o ta přátelství, která jste mezi sebou v?ichni navázali. Někdo více, jiný méně, ka?dý je jiný, někdo extrovert, jiný introvert, přesto jsme tam byli v?ichni jedna parta. Holky, jste prostě skvělé, mám z vás radost, a taky moc správné a hezké (jak pravil templář, ka?dá dvacetiletá holka je krásná /dvacetiletá rozuměj mladá/, ka?dá svým způsobem, ka?dá má něco do sebe a nemyslím tím jen to na povrchu, ale i uvnitř), kluci byli taky moc fajn, tak?e - pří?tí rok si to určitě zopakujeme! David si nestačil libovat (no bodej?, tolik krásných dívek kolem sebe!), Sandra prohlásila, ?e to bylo prima a vůbec nelituje, ?e při?la o den svého fantasy srazu, kam odjela díky Lancz-conu a? v neděli, já s man?elem jsme z vás nad?ení a věřím, ?e v?ichni dohromady budeme mít je?tě dlouho na co vzpomínat. Díky moc nejen za dárky, ale i za to, ?e jste vy v?ichni neváhali ujet spoustu kilometrů. Díky moc za to, ?e jste.


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : srazy

   Fotografie
   Raporty

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové

   VI. Lancz-con 27.-29.5.2016 v kempu Stříbrný rybník
   V. Lancz-con 13.-15.6.2014 v kempu Chaty Zvůle
   IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle
   III. Lancz-con 18.-20.6.2010 v kempu Agmar Malý Ratmírov
   Moravský minisraz
   II.Lancz-con 13.-15.6.2008 v kempu Agmar Ratmírov
   Jarní sraz v Pardubicích
   Jarní minisraz v Praze
   Minisraz v Praze
   I.Lancz-con 1.červenec, Slavonice

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006