www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Raport - Hany

V sobotu 1.7.2006 jsme se s kámo?kama Kamčou a Andreou vypravily na výlet s hlavním cílem - LANCZ- CON. Měly jsme to asi 150 km, tak?e jsme vyjely v 9 hodin ráno, abychom měly časovou rezervu. Měly jsme v plánu nav?tívit kromě LANCZ-CONU také hrady a zámky, které nám přijdou do cesty. :")
Dojely jsme do Telče a zjistily, ?e máme ?dobrý čas?, tak?e jsme si udělaly první přestávku a ?ly se podívat na zámek. V zámecké zahradě jsme nafotily asi na sto fotek :), co? nás dosti zdr?elo, pro?ly jsme nádvoří a u? zase musely jet. Ale byla to velmi příjemná zastávka ! :)
 Do Slavonic jsme dorazily s asi pětiminutovou časovou ztrátou J, ale jak jsme později zjistily, byly jsme mezi prvními. Po cestě nás fascinovala krásná příroda v?ude kolem, tak?e jsme se je?tě při jízdě kochaly pohledem. U? jsme si říkaly, ?e u? tam přece musíme být, ale v?dy se před námi objevila cedule s jiným názvem ne? Slavonice. A kdy? se tak konečně stalo, nestihly jsme se ani rozkoukat a byly jsme před ubytovnou. No, tedy, ?e to je ubytovna jsme si jen myslely, tak?e jsme zastavily a ?ly to obhlédnout. Na zdi bohatě zarostlé břeč?anem jsme si část názvu přečetly a zbytek domyslely :) a zjistily, ?e jsme opravdu na místě. ?ly jsme k hloučku, který stál na nádvoří a očima hledaly Lenku. Díky fotkám, které občas dá na stránky, jsem ji poznala. Najednou jsem měla takový zvlá?tní pocit ? je to vůbec mo?né, ?e se setkávám s mojí nej spisovatelkou ? Seznámily jsme se jak s Lenkou a jejími rodinnými příslu?níky, tak s holkama, které byly rychlej?í ne? my :) a ?ly se ubytovat.
 Kdy? jsme se vrátily dolů, proběhly dal?í ?seznamovačky? a přemístily jsme se do místnosti, kde ka?dý vybalil něco dobrého, uvařilo se kafíčko a začalo velké představování.
Spoustu lidiček jsem si představovala jinak a jsem ráda, ?e u? je teď znám osobně. :) 
 Hrozně moc jsem se tě?ila i přes moji klaustrofobii do podzemí a tak jsem se ptala, jak to s ním vypadá, jestli u? je přístupné. Lenčin man?el řekl, ?e tam hned zkusí zavolat a tak také udělal. Měla jsem velikou radost, kdy? řekl, ?e je přístupné. Tak?e jsme se v?ichni sebrali a ?li na náměstí, které je protkané podzemními chodbami. Před vchodem do podzemí jsem začala mít divný pocit a kdy? průvodce ukázal, čím?e to budeme muset prolézt, začalo mi být mdlo a začala jsem se sebou bojovat, jít či nejít ? Uff, vůbec mi z toho nebylo dobře a nevěděla jsem, jak se rozhodnout, ale nakonec vyhrála zvědavost, stra?ně moc jsem to chtěla vidět, a já ?la. V podzemí jsem sice málem Kamču u?krtila, jak jsem se dr?ela jejího úboru, abych měla nějakou oporu, ale chvílemi mi bylo docela kru?no! Jinak ale nádhera, byla jsem ráda, ?e jsem se odhodlala a ?la. Focení na náměstí v oněch hábitech byla pěkná b?unda, vypadali jsme v?ichni jak cvoci, ale mělo to celé své jedinečné kouzlo. :)
 Po zdárném návratu z podzemí následoval výstup na vě?. To u? mi problémy nečinilo, zato zase Kamča sváděla vnitřní boj. :) Z vě?e byl nádherný pohled, opět samé foto :) a je?tě jsem si koupila na památku hrníček. :)
 Po obědě v jedné z místních restaurací jsme se vydali opět na ubytovnu, kde proběhla beseda Sandry a Lenky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a zároveň se i nasmáli. Bylo to fajn. :) Po besedě jsme se v?ichni přihrnuli s kní?kami a Lenka si nejspí? pěkně procvičila svůj podpis :), který má mimochodem stra?ně pěkný !
 Se spoustou účastníků conu jsem si skvěle popovídala, musím jmenovat alespoň některé, ?abičku Zdenďu, Veri, Nikol, Jasmine, Káčátko, s některými vůbec, co? mě tedy mrzí, nějak jsem to v?echno prostě nestihla. :( Ale tak snad pří?tě.
 Najednou u? bylo já nevím kolik hodin, ale tma a připadalo mi, ?e jsme se je?tě vůbec neu?ily. Někdo se rozhodl pro spánek a někdo to seznamování je?tě nemínil vzdát. :))) Já patřila samozřejmě mezi ty druhé ! :)  a tak jsme se s Lenčinou rodinkou, kromě Davida, rozloučily a vyrazily s doprovodem v jeho podobě do víru nočního ?ivota ve Slavonicích. :)
 Po cestě přes náměstí jsme dostali nápad vylézt na ka?nu, ale potom jsme to přehodnotili, ?e to necháme na zpáteční cestu, ?e to bude zajímavěj?í. :) Do?li jsme na prý nejlep?í místní diskotéku, kdybych já si jen vzpomněla, jak ono se to tam jmenovalo? :) Nevím, ale bylo to tam fajn. :) Povídali jsme, s Nikol i tancovaly :), jinak byli v?ichni leno?i :) a pořád se nám nechtělo končit.
 Asi ve dvě hodiny jsme usoudili, ?e bychom mohli pomalu jít a tak jsme se sebrali a kráčeli nočním městem. Kdy? jsme si to ?trádovali přes náměstí, s odhodláním jsme se s ?abičkou Zdenďou vy?krábaly na ka?nu a vzniklo pár foteček :). Ostatní to toti? vzdali, tak?e hrdinky jsme byly nakonec jen my dvě. :) Ke koupání na?těstí nedo?lo. :) Pak je?tě pár póz se v?emi s nohama u? pevně na zemi a mohli jsme jít dál. Moc se nám jít spát nechtělo a tak nás David provedl uličkami okolo náměstí, abychom se je?tě trochu pro?li. Potom napadlo u? nevím od koho, ?e bychom se mohli je?tě podívat na místo, kde na?e nej spisovatelka bydlí a David ochotně souhlasil, ?e nás tam dovede. :)  Musím je?tě bonznout, kdo?e v?echno se téhle poutě zúčastnil.:) Tedy: samozřejmě David, Nikol, ?abička Zdenďa, Veri, Kamča a já.
 Při?li jsme před Lenčin dům a proto?e jsme celý večer vyváděli s fo?ákem, na?e první my?lenka byla, ?e se před domem vyfotíme, ?e to bude super památka. :) Jen?e ? různě jsme pózovali a řechtali se u toho tak, ?e jsme museli nejspí? vzbudit celou ulici, nehledě na to, ?e byla tma jak v ranci a fo?ák tedy automaticky pou?íval blesk, který blýskal přímo do oken Lanczovic domu ! A ?e těch fotek pár bylo ! V tu chvíli to ale člověk tak nebere. :O Po pár zdařilých Davida napadlo, ?e bychom si mohli je?tě popovídat u časné ranní kávy a čaje. :) Říkaly jsme, jestli to není blbé, ale David nás přesvědčoval, ?e to je v pohodě. No, nevím, jestli to bylo v pohodě, ale potichu asi určitě ne. Sna?ili jsme se jít potichu, ale ono ?est lidí na jedné chodbě ve dvě v noci ? chudák celá rodina Lanczovic ! Tímto se v?em, které jsme vzbudili omlouvám ! Myslím, ?e asi celé rodině, ale speciálně Sandře, ta se, chudák, i ozvala ! No, tedy nedivím se. :)
 Nu, do Davidova pokoje jsme nějak do?li a sesedli se k oné kávě a čaji, kterou nám hostitel připravil. Po chvíli při?la Davidovi sms od Sandry, ?e by u? ráda spala a my se  po dal?í hodné chvíli rozhodly, ?e bychom mohly pomalu vyrazit. S ?epotem, prý, ?e půjdeme po jedné, abychom nedělaly tolik hluku. :) Museli jsme se tomu na?emu ?odchodu? tak smát, ?e jsme se sebou měli v?ichni co dělat. :) Seřadily jsme se - my holky - ke dveřím a David udělal foto, které dostalo okam?itě název ?vláček?. Ná? odchod po jedné podle plánu se ale moc nevydařil, proto?e jsme se rozhodli, ?e půjdeme potmě, abychom u? nikoho nevzbudili a v té tmě jsme na?lapovali tak pomalu, ?e jsme se v?ichni zase se?li. :) Já jsem ?la někde vpředu za Davidem, celou dobu se nám vedlo jít potichu, u? jsme z toho měli radost, scházeli jsme ze schodů a co čert nechtěl ? na posledním schodu jsem zavrávorala a skácela se přímo na vypínač ! A bylo po tajném odchodu ! Celá chodba se rozsvítila a já se sebou měla co dělat, abych nevybuchla smíchy ! A nejen já. :) Nastal úprk do chodby s na?í obuví a ven před dům. Byli jsme v?ichni hotoví !
 Do?li jsme pomalu k ubytovně a já s Kamčou jsme se rozhodly, ?e půjdeme spát, abych já mohla vůbec taky druhý den řídit. Tím pro nás dvě noční akce končila, ale Nikol, ?abička Zdenďa, Veri a samozřejmě průvodce David pokračovali a? do rána. :)
 Druhý den jsme se s holkama sotva probudily a u? musely balit. Najednou mi bylo smutno, ?e u? to končí, ?e jsme se moc v?ichni neu?ili, ale zase na druhou stranu, na to, ?e jsme spolu byli ani ne 24 hodin, tak jsme toho stihli za?ít docela dost ! :)
 Je?tě jsme se se?ly s těmi, kteří nám nejvíce přirostli za tu chvíli k srdíčku, rozloučily se a zamířily k domovu. Vlastně ne, zajely jsme se je?tě podívat na Land?tejn. No tedy, krása, fakt ! Holky, kdo jste tam je?tě nebyly, pří?tě to napravte.
Dal?í na?e zastávka byla je?tě v Dačicích, do?ly jsme si na zámek a na oběd  a pokračovaly v cestě. Celou dobu mi bylo ale tak trochu smutno L, ?e v?echny ty lidičky nejspí? zase pěkně dlouho neuvidím. Ale jsem stra?ně ráda, ?e to vypadá nadějně s tím na?ím minisrazem v Pardubicích, tak?e doufám, ?e část z těch superlidiček zase brzy uvidím !!!
 Byl to prostě ú?asný víkend a moc Vám děkuji Lenko, ?e jste I. LANCZ- CON  uspořádala, ?e jsem Vás mohla osobně poznat a ?e jste nás, pár nočních náv?těvníků, nezavrhla za noční budíček !


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : srazy

   Fotografie
   Raporty

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové

   VI. Lancz-con 27.-29.5.2016 v kempu Stříbrný rybník
   V. Lancz-con 13.-15.6.2014 v kempu Chaty Zvůle
   IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle
   III. Lancz-con 18.-20.6.2010 v kempu Agmar Malý Ratmírov
   Moravský minisraz
   II.Lancz-con 13.-15.6.2008 v kempu Agmar Ratmírov
   Jarní sraz v Pardubicích
   Jarní minisraz v Praze
   Minisraz v Praze
   I.Lancz-con 1.červenec, Slavonice

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006