www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Pro vkládání příspěvků se musíte nejdříve přihlásit.

První
26. 09. 2008 11:51
Od: jojo
Ráno jsem dočetlu tuhle kní?ku - byla úplně první, kterou jsem od Vás četla :-) a to jsem se k ní dostala úplnou náhodou!! Ve ?kole na základce jsme při literatuře neprobírali jako v?ichni ostatní, na?e slavné spisovatele a básníky, ale měli jsme za úkol přečíst nějakou kní?ku a doporučit jí spolu?ákům. Tak?e si z kní?ky udělat stručný obsah a před tabulí o ní povyprávět. A právě jedna spolu?ačka při?la s Va?í knihou - vyprávěla něco o volejbalovým soustředění a mě to zaujalo (samozřejmě v?ichni víme, ?e spolu?ačku tuto knihu určitě nečetla a obsah si vymyslela :-D ) a já bě?ela odpoledne do knihovny, abych si mohla přečíst kní?ku o volejbalým zápase :-D
Po pár stránkách jsem vlastně poznala, ?e spolu?ačka je dobrá mrcha, ?e si to vymyslela, proto?e o znásilnění před tabulí nemluvila :-D No a teď rozbor!!
Bára byla sympatická, mo?ná mi byla víc sympatická její kámo?ka Petra :-) (hlá?ky ohledně velikosti Petřiných očí, při vyprávění Bářiných příběhů mě rozesmívaly :-) )
Ohledně toho znásilnění, jestli se takhle chovají v?echny holky a znásilnění nenahlásí, tak se nedivím, ?e toho znásilnění je na světě tolik!!! Bára byla hloupá, já chápu, Miki (proč se vůbec ten Miki pí?e s měkkým na konci???? :-OOOO ) se jí líbil, ale ?e s ním vleze do cizího bytu, ani? by o něm cokoliv věděla,kromě toho, ?e jí po druhým setkání strčil jazyk do hlavy, mi přijde takový moc rychlý. Mo?ná se ani nedivím, ?e jí znásilnil! Samozřejmě za to nemohla, ale kdyby tam s ním ne?la, nic by se nestalo. Obzvlá?? byla nechutná ta scéna, jak ?la s Petrou do toho Centrumu a v?ichni tři, co se na ní uspokojili, se jí vysmívali :-( No a o tom těhotenství, to se divím, ?e jí při?lo a? později, proto?e to je asi to první, co by "mě" napadlo :-O
Táta pro ní nepřichystal právě hezký překvapení v podobě Pavly a Denisy, ale na konci se s nima dobře skamarádila :-) Ono se tě?ko do rodiny, kde jste sami s rodičem, přijímá někdo cizí :-( Báru jsem chápala :-(
Spása v podobě Ondry byla na místě, aby se Bára přesvědčila, ?e láska existuje a i ten sex je hezčí, kdy? člověka miluje :-)
Chci se zeptat, jak se zmiňujete o divadle o Dívčí válce - myslíte tu Dívčí válku, kde hraje Ringo Čech, Bára ?těpánová a Navrátil?? To je toti? asi jediný divadelní představení, který ?eru!!! :-) Máme to na videokazetě natočený a nedávno jsem to na?la i na youtube.com a to je pecka fakt!!! :-) Je to ono, co jste v kní?ce zmiňovala???
No jinak, proto?e to byla moje prvotina, která mě k Vám přivedla, tak musím dát prostě plný počet bodů :-) Nebýt mojí ulhaný spolu?ačky, nevím, kde bych Vás na?la :-O
RE: První
27. 09. 2008 10:31
Díky za pochvalu, Jojo, a vlastně i díky té prolhané kámo?ce, co si sice vymyslela jiný děj, ale i tak tě přivedla k mým kní?kám :-) S tím znásilněním, samozřejmě by se to MĚLO v?dycky nahlásit, zabránilo by se tím určitě spoustě dal?ím případům, proto?e kdy? to některým násilníkům projde, tak to zkusí zase. Jen?e je to jako s domácím násilím - na povrch vypluje jen ?pička ledovce. Důvody, proč ne, jsou vět?inou stud, strach z ostudy, strach z reakcí okolí, atd. Nehledě na to, ?e Bára to měla jít nahlásit hned, ne a? po týdnu nebo jak dlouho, pak u? by to nijak nedokázala. Napsala jsem to proto, aby čtenářky pochopily, ?e to mají hlásit - ?e Bára udělala chybu. Na druhou stranu se dá pochopit, proč ne?la - i kdy? to bylo ?patné. Dívčí válka - nejspí? ano, u? si to nevybavím, je to spousta let :-), a Miki nebo Miky - jeliko? jde o přezdívky, které nejsou vázané pravidly českého pravopisu, u jmen mohou být prakticky v?echny mo?né varianty. A je?tě to téma, ?e si táta přivedl novou ?enu a Bára dostala sourozence - je to v podstatě toté?, co ve Vůni de?tě, jen tam je to naopak. Ov?em zatímco tady holky sympatizovaly s Bárou, ve Vůni de?tě zase s Pavlou - a ne se Eli?kou :-))
RE: První
26. 09. 2008 11:56
Od: Ami
jojo,

sorry, ale s tím nemů?u souhlasit. Jak, ?e se nediví?, ?e jí znásilnil? Mo?ná udělala chybu, ale něco podobnýho se mohlo stát i jindy - třeba při desátém setkání, pokud by spolu vydr?eli, kdy? byl dotyčný takový hajzl. A ?e to neřeknou? Sama bych přemý?lela o tom, zda to říct, ten stud a ?ok musí být děsivý, tak?e za sebe fakt nemů?u napsat, ?e bych dotyčného ?la z fleku udat - třeba jo, třeba ne, ale ten, kdo to neza?ije (a já to na?těstí neza?ila) asi tě?ko soudí!
RE: První
26. 09. 2008 12:39
Od: Klubko
Holky... to, ?e to Bára neohlásila, sice chápu, ale... je to ?patně, to snad bez debat. I kdy? to, jak se kolikrát policisti a vy?etřovatelé zachovají, je rovně? kapitola sama pro sebe, pak se ani nedivím těm, které ohlásily a litovaly toho, zvlá?tě, kdy? ani dotyčného nedopadnou, případně dostane naprosto smě?ný trest. Já spí? moc nechápu, jak jsem tu kdysi psala, tu Bářinu velkou lásku, která při?la velmi brzy po tak hrozném zá?itku, ale to u? jsme tu s paní Lenkou probraly. Krátký časový slet atd. Osobně nevěřím, ?e lze 14 dní po několikanásobném znásilnění pro?ít to, co potkalo Báru s Ondrou. Respektive - tu lásku chápu, snad byla i násobená tím, jak byl Ondra oproti Mikimu jiný, stra?ně jí určitě pomohl se z toho dostat. Ale to ostatní... Kolikrát má dívka trauma i z toho, ?e se ji někdo pokusil jen osahávat... a milování si je?tě dlouho potom neu?ije, ani kdyby bylo se sebevíc milovanou osobou... o orgasmu ani nemluvě... nato? dívka čerstvě znásilněná a v 16 letech. Znám mnoho lidí (nejen) dívek, kteří vět?í či men?í sexuální násilí poznali - vět?ina z nich se s tím vyrovnávala i roky, by? třeba "jen" podvědomě. Je v podstatě jedno, zda ke znásilnění dojde nečekaně někým neznámým, anebo třeba i blízkým kamarádem, který náhle zradí.... pocit poní?ení a nepředstavitelné hanby a zoufalství je to v?dycky. Tělesně i psychicky. No ale plně chápu, ?e kdo to sám nepro?il, vidí to třeba jinak....
RE: První
26. 09. 2008 13:24
Já u? jsem to tady vysvětlovala jednou,ale tak ve stručnosti znovu :) Jednak v kní?ce je děj urychlený, nemů?u popisovat x měsíců nebo let, to by bylo stra?ně tlusté,navíc by bylo divné,kdyby byl kus kní?ky teď a kus třeba po x měsících :-) Jednak to,co pro?ila Bára s Ondrou, nebylo po čtrnácti dnech, to zase ne, a hlavně - její případ znásilnění byl přece jen trochu jiný od takových těch klasických (kdy holka někoho stopne a on zastaví v lese a násilím ji přemů?e, nebo kdy? jde v noci z diskotéky, chlap ji strhne do křoví a znásilní tam, apod). Bára ?la s Mikim dobrovolně nejen do toho domu, ale i do pokoje - a s milováním přece počítala, původně ho i chtěla, ale pak se rozmyslela - jen?e on u? ne. No a ti jeho kámo?i byli samozřejmě úplně navíc. Tím nechci její znásilnění zlehčovat, jen vysvětluji, ?e i kdy? to pro ni byl ?ok, ne zase tak nečekaný (co? je divně řečeno).Poní?ení ale v ka?dém případě - a odtud pramení i to, proč celou situaci neohlásila. Ona sama si uvědomovala, ?e je to ?patně, ?e to říct měla - jen?e kdy? si představila, co to obná?í... Podle statistik je to jako s domácím týráním - na povrch vyplave jen zlomek toho, co se opravdu děje. Bohu?el.
RE: První
29. 09. 2008 06:50
v?dy to doká?ete skvěle vysvětlit :-),děkuji moc
RE: První
26. 09. 2008 13:40
Od: Klubko
Já vím, pochopila jsem Vá? pohled na věc, nicméně... jak pí?u, okolnosti znásilnění u? nejsou tak důle?ité. Pří?erné poní?ení je to tak jako tak. Někdo proniká do na?eho těla, kdy? to nechceme, někdo se nás proti na?í vůli odporně dotýká na nejintimněj?ích místech... i kdyby mělo jít někdy i o vlastního agresivního man?ela - i takové věci se stávají. Přepadení neznámým pobudou je hor?í v tom momentě přepadení, ale... to, co se stalo Báře, není o moc lep?í. Chtěla se milovat s Mikim, by? s ní soulo?il hnusně a hrubě. Ne s dal?ími dvěma neznámými magory ve chvíli, kdy se sotva vzpamatovala ze zklamání ze sexu s milovaným Mikim. I to je moment překvapení - i kdy? to nebyli úchyláci z parku, ale úchyláci určitě, proto?e normální člověk si ?enu násilím nepodmaní, i kdyby ho sebevíc sváděla. Kdybych za sebou sama neměla některé hodně hnusné věci, snad bych se na to dívala jinak, odosobněně, teoreticky, ale to právě bohu?el nemů?u. Kní?ka je krátká, to já chápu, proto ten rychlý časový slet... Těch 14 dní jsem nemyslela doslova, nevím, jaký je v konkrétní kní?ce časový posun, ale i tak je to více ne? čerstvé... a tak brzy proběhne mazlení i s orgasmem, který se občas léta ne a ne podařit i traumatem nedotčeným dívkám, proto?e prostě člověk není stroj a erotika, by? se o ní dnes pořád tolik mluví, je zapeklitá a zároveň jednoduchá věc..... :) No ale jak říkám, Bára mohla být naprostá výjimka. A taky je mo?né, ?e to ?lo prostě vědomě v tu chvíli mimo ni, ?e to její vědomí nějak smazalo - podobně, jako kdy? někdo pro?ije třeba tě?kou bouračku a vědomí mu to jakoby vytěsní z paměti, nebo kdy? je někdo dlouhodobě v ?oku a nedocházejí mu souvislosti - a bude s tím mít problém a? později... kdy se ozve podvědomí... Přece jenom je ka?dý jiný a tohle jsou slo?ité zále?itosti....
RE: První
26. 09. 2008 13:44
Od: jojo
Ale v?dy? Bára ze začátku taky Ondru hned nepou?těla k tělu, to a? pak časem, mo?ná tím, ?e ho milovala, tak prostě po tom milování s ním tou?ila, znásilnění jak pí?ete, zatlačila někam daleko a nemyslela na to. A je fakt, ?e její první noc s Ondrou byla "růčo" ?ádný styk :-) to a? pak :-)
RE: První
26. 09. 2008 13:48
Od: Klubko
Pojmem "časem" myslí? měsíc...? :)) To je ale právě stra?ně krátká doba. Já třeba chápu i to, ?e by se s ním dejme tomu mazlila a milovala, i kdy? i to je takové zvlá?tní, člověk si připadá dost po?piněn, stydí se před sebou i druhými atd...., ale ?e to hned ?lo jako po másle... vyvrcholení, rozko?, slast... To je jedno, asi to beru moc vá?ně a ovlivňují mě určité osobní důvody, ka?dopádně bych ani nejhor?ímu nepříteli nepřála, aby JAKÉKOLIV znásilnění kdy v ?ivotě pro?il, okolnosti toti? opravdu vět?inou nehrají a? takovou roli... ale znovu říkám - CHÁPU, ?e kdo sám neza?il, vidí to jinak...
RE: První
26. 09. 2008 13:29
Od: arwen
Je to pěkně vysvětleno. Včera jsem Leni dočetla Elen a Adélu. Dodala jsem si odvahu. A kdy? si vezmeme Elen, ta z toho moc velkou vědu nedělala. I kdy? k úplnému znásilnění nedo?lo, řekla bych, ?e by se oklepala a ?la dál. Proto?e přesně jako Bára, tam ?la dobrovolně. Jinak obě kní?ky za jedna :)
RE: První
26. 09. 2008 13:45
Od: Klubko
No právě... Elen měla celkově dost splachovací povahu... a hlavně mám pocit, ?e kdy? se dokázala doslova "prodat" tomu rádoby mana?erovi kapely, má krapet silněj?í ?aludek ne? jiné ?eny..... :)
RE: První
26. 09. 2008 14:09
Od: Ami
Elen byla jiná ne? ostatní holky. Na 16 jednak hodně star?í a pak také měla jinou povahu - ona v mnohém uva?ovala jako chlap. A mám pocit, ?e právě tyto slečny to mají v ?ivotě sna??í, neříkám, ?e v leččems nemám mu?ské uva?ování (trochu) té?. Ale tu aféru s mana?erem bych ke znásilnění nepřirovnala. Elen ?la dobrovolně - a dokonce si během toho dokázala i stanovit podmínku.
RE: První
26. 09. 2008 14:22
Od: Klubko
No, to spí? skoro (a zdůrazňuji SKORO) hraničí s druhem prostituce - styk za něco, ale tak jsem to proboha nemyslela, ?e je to srovnatelné se znásilněním. Ale ?e má silný ?aludek. Spala s ním, i kdy? jí byl vesměs odporný, tak?e se prostě doká?e vnitřně tak obrnit, aby na to nemyslela a udělala to mechanicky. Se znásilněním nechci porovnávat vůbec nic, proto?e je to neporovnatelné. Mluvím o její povaze... kdy? překousla sex, který by za normálních okolností neměla, ale chtěla jím něco získat, překousla stejně snadno i pokus o zneu?ití těmi fe?áky. I kdy? ani to jí myslím nebylo úplně jedno a trochu to s ní zamávalo, na?těstí se Jakub objevil v pravou chvíli.
RE: První
26. 09. 2008 14:33
Od: arwen
Elen se mi příčila. Sex za něco je odporný sám o sobě. Ale právě Andrea to něděla pro něco, ona byla hloupá a měla del?í vedení. Tak?e si myslím, ?e by se s tím taky vyrovnávala blbě. Pokud se s tím dá vůbec vyrovnat :(
RE: První
26. 09. 2008 14:25
Od: Ami
Klubko,

jsou ?enský, které jsou schopné vyspat se se ?éfem, proto aby místo získaly nebo pový?ily. Lidi jsou schopni různých věcí - vidí?, spousta jich i dobrovolně ?lape.
Elen dokázala oddělit lásku od sexu a pak je?tě sex pro potě?ení od účelového sexu. A zároveň se dokázala zamilovat.
RE: První
26. 09. 2008 14:30
Od: Klubko
To jo. Je jich plno. I takové, které na to nevypadají. Ale kdo mů?e hodit kamenem, ?e jo... :) Jo, Elen mi taky při?la něčím taková star?í, ne? byl její skutečný věk. I kdy? to mi přijde mnoho Lenčiných hrdinek... :) Byla to zajímavá kní?ka. Je a? fascinující, jak je ka?dý ten román jiný a vykresluje úplně jinou atmosféru, prostředí...
RE: První
26. 09. 2008 14:33
Od: Ami
Přesně tak - a jak jsem včera paní Lence psala - Kam se vytrácí láska je dost nedoceněná kniha.
Myslím, ?e Elen by se měla v ?ivotě dobře. I z toho zklamání s Kubísem se otřepala, zalo?ením optimistka, inteligentní a celkem s hro?í ků?í - jo a pěkná to je taky hodně důle?itý. Uměla si omotat lidi kolem prstu, co? se hodí.
RE: První
26. 09. 2008 13:34
?patně jsem četla - ty u? má? dočteno :-) Tak v tom případě díky dvojnásob!
RE: První
26. 09. 2008 13:49
Od: arwen
Leni, my jsem na KVL vedli včera debatu, ?árka to také dočetla, nevím, zda jste to četla vy? Mě se hrozně líbilo, jak si jí pozval ten primář a řekl jí o té své man?elce. Nějak mě to vnitřně uklidnilo, proto?e já jsem stra?ně pro?ívala toho kloučka. Ale to u? jsem kdysi taky psala. ? e se vyrvnám s tě?kou nemocí, ale ne s tím, ?e byl sám.
Taky jsem pak rozdělila Va?e kní?ky na ty, které se dají číst ve kteroukoliv chvíli, a? je člověk smutný nebo má dobrou náladu a na ty, na které musí být atmosféra. A leckdy i odvaha. Zvlá?? pro takovýho cí?u, jako jsem já.
RE: První
27. 09. 2008 10:38
To je přesně ono - sna?ím se o rozmanitost, o romány veselé i smutné, s koncem dobrým, ?patným či otevřeným, o letní, zimní, podzimní... Prostě aby se v kteroukoli roční (denní či noční :-) ) dobu dalo sáhnout po příběhu podle nálady. A je prima, ?e to tak funguje.
RE: První
26. 09. 2008 13:32
Je to tak. Navíc určitě zále?í i na osobě, přímo na té dotyčné. Zamává to s ka?dou, ale přece jen je rozdíl, kdy? by byla znásilněná - dejme tomu z mých hrdinek - třeba taková Pe?a z Času něhy, anebo Andrea ze Sběratelky polibků. Elen byla z těch drsněj?ích. Díky za pochvalu, Pe?o, tak a? příběh Elen a Adély dočte? v klidu.
RE: První
26. 09. 2008 13:22
Od: arwen
Klubko, má? pravdu. Třeba 14 let. V prváku jsem ?la jednou sama na intr (odlehlá část od Jihlavy) zkratkou podél kolejí. Po tmě. Asi v půli cesty stál chlap, který za mnou tak 50m ?el a pak zrychlil. Chytil mě zezadu a to, co mi říkal, jsem dodnes nebyla schopna vyslovit. Slu?né to rozhodně nebylo. Měla jsem ?těstí v ne?těstí. Po chvilce, co na mě ?ahal se obrátil a začal utíkat takovou cestou ke gará?ím. Já pak celou cestu utíkala a bulela a na intru se lehce zhroutila. Bohu?el tam byla přítomná jen taková ?vihlá spolubydlící, které jsem to říct nemohla, tak jsem vymluvila na nevolnost. Nikdy na to nezapomenu, pořád je to ?ivé a u? nikdy by mě večer nikdo nedostal samotnou ven na odlehlé místo. Bylo mi 14 a kdyby se mi stalo, to co Báře, kdo ví, co by bylo dnes.
RE: První
26. 09. 2008 14:00
Od: Klubko
To je moc dobře, ?e zůstalo jen u pokusu... takový lidi pověsit do průvanu ví? za co... Jen?e... jak říkám... i kdy? je dotyčný třeba hezký, mladý, voňavý mu?, kterého navíc dotyčná dobře zná a dokonce ho pova?uje za nejlep?ího kamaráda, a provede to, co by od něj nikdy nečekala, bolí to fyzicky a psychicky stejně. V parku v křoví je moment překvapení, ?e se tam někdo objevil - a v téhle situaci je moment překvapení, v co se vám takový fajn kamarád změní přímo před očima. Atd. Prostě je to hnusná věc, tresty za to jsou pořád dost nízké a případů neustále přibývá. O tom asi netřeba diskutovat. To je asi v?e, co jsem k tomu chtěla říct, ostatně, i tak jsem toho asi teď na sebe vyklopila a? příli? a není mi z toho dobře, ale věřím, ?e mě tu v?ichni znáte a snad mě i pochopíte. Jdu něco dělat, a? rychle přijdu na jiné my?lenky. Hezký den, arwen a v?em...
RE: První
26. 09. 2008 12:56
nepamatuje? si náhodou název debaty,kde se paní Lenka vyjádřila k ,,brzkému milování" po znásilnění?Zajímalo by mě to co ti na to tehdy napsala :-).Nebo mi to poví? sama jestli si to pamatuje? :-)?
RE: První
26. 09. 2008 13:20
Od: Klubko
To u? opravdu nevím, je to dlouho. Nejspí? nějaká z debat přímo o té knize, to jsem ti moc nepomohla, co? :) U? jsem to ale naznačila - příběh se musí do kní?ky "vejít", není zkrátka takový časový prostor pro postupné vyrovnávání se s tě?kou situací, je psán v krat?ím časovém úseku.... atd., něco v tom smyslu... Je mo?né, ?e Bára byla opravdu neuvěřitelně silná a tělo na tak obrovské poní?ení brzy zapomnělo... ka?dý je jiný a pro?ívá své strasti jinak... Akorát si to neumím představit. Fakt ale je, ?e z různých psychologických sezení apod. znám jen ty lidi, kteří tam při?li s tím, ?e z toho trauma měli, ti "splachovací" tam samozřejmě ne?li....
RE: První
26. 09. 2008 13:38
Od: jojo
Já jsem nad tím ani nepřemý?lela, jak dlouho po znásilnění potkala Ondru :-O Ka?dopádně znásilnění je hrozná věc, ale mo?ná to není tak hrozný, kdy? to jsou mladý kluci, ne? nějakej hnusnej smradlavej starej chlípník. I kdy? teď se na mě sesypete, ?e znásilnění je znásilnění, a? u? od mladých jelenů nebo starých prasat :-(
RE: První
26. 09. 2008 14:29
Taky si teď honem nevybavím za jak dlouho potkala Ondru, ale nemohlo to být moc dlouho, proto?e u? s ním chodila, a stále je?tě čekala zda dostane menstruaci, či ne. Tak?e na měsíce se to určo počítat nedalo.
RE: První
26. 09. 2008 12:43
Od: Ami
Klubko,

mě to také při?lo hodně brzy, ale nevím, jak se k tomu paní Lenka vyjádřila. Taky je fakt, ?e je to dlouho, co jsem Království za botu četla.
To, ?e je neohlá?ení ?patný postup je sice fakt - ale jak jsem psala, soudit se to nemů?e. Navíc lidi jsou často takový ku!vy, ?e tu holku je?tě odsoudí.
RE: První
26. 09. 2008 12:50
Od: Klubko
Nejen lidi... i vy?etřovatelé nebo gynekolog, který provádí vy?etření... a někdy i ti, které člověk pova?oval za přátele. Ach jo, to je smutné téma...
RE: První
26. 09. 2008 12:52
Od: Ami
Je, ale stále aktuální. Sama jsem dost hrdý člověk, tak?e chápu, ?e pro mnohé musí být peklo nejen znásilnění samotné, ale celý proces po. Doufám, ?e se mi podobná pří?ernost vyhne.
RE: První
26. 09. 2008 12:12
no také nesouhlasím
tehdy mi bylo asi 14 let,kdy jsem jela za svým klukem vlakem z jedné vesnice do druhé.Jeliko? mi ne?li otevřít dveře od vlaku vystoupila jsem na dal?í zastávce kde vystupovalo více lidí.Řekla jsem si,?e to dojdu (byl to kousek po silnici a bylo hezké počasí). Po cestě mi zastavil ,,sympatický chlap" tak jsem k němu vlezla do auta (byla jsem blbá a nevim proč jsem tam lezla!).Ne? jsme nastartovali začal si na mě dovolovat (,,jen" osahávat),vlepila jsem mu facku a na?těstí z auta utekla.Bě?ela jsem celou dobu do té vesnice za tím mím klukem.Byl vydě?ený co se semnou stalo,v?e jsem mu řekla.Ale o tom abych to nahlásila jsem nechtěla ani sly?et!!!Proto jsem Báru v tomto chápala.....
RE: První
26. 09. 2008 12:14
Od: Ami
Pe?o, jasně. Je to hodně citlivé téma. Ono se hezky říká to a to, ale jak u? tu padlo, ka?dá děláme blbosti. A upřímně - ti největ?í kreté!i často nejdou moc poznat.
RE: První
26. 09. 2008 12:22
tak já se z toho vzpamatovávala jen v tu chvíli.Pak jsem to raději hodila za hlavu a nechtěla si kazit dal?í dny my?lenkami CO BY,KDYBY ,.... Ale kdy? jste na to narazili tak jsem prostě musela reagovat
RE: První
26. 09. 2008 12:23
Od: Ami
Pe?o,

jasný. Měla jsi ?těstí a zachovala jsi duchapřítomnost.
RE: První
26. 09. 2008 12:04
Od: jojo
Já se jí nedivila hlavně z toho pohledu, ?e s ním ?la do cizího bytu, ani? by ho pořádně znala - navíc popis, ?e byl svalnatej (to znamená má určitě i sílu), to bych se taky bála, i kdyby byl sebehezčí :-( ale já jsem holt * no!! :-(
A má? pravdu, málokdo o tom umí promluvit, ale mě právě na?tvalo, jak se jí ti tři hajzlové po?klebovali, to bych asi neustála a fakt na policii ?la, ač bych ze sebe udělala debila, proto?e bych neměla důkazy, ?e??? :-(
RE: První
26. 09. 2008 12:06
Od: Ami
jojo,

tady by snad pomohlo jen jít na policii hned - pak u? by se to tě?ko dokazovalo, zvlá?? vůči třem. Bára prostě pro?la velice o?klivou situací a v té knize se z toho dostala je?tě dobře, by? na to asi nikdy nezapomene.
Jinak - jeden dost otřesný případ je popsán v knize Irvina Welshe Noční můry s čápem Marabu - tam u? je to opravdu o hodně velkém hajzlovství.www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : knihy Lenky Lanczové

   popis knihy
   debata ke knize
   ukázka
   čtenářský deník
   postavy
   písničky

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : dívčí romány

       
Hodnotit knihu může pouze přihlášený uživatel.

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006