www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Rozhovor - Webmagazin.cz (březen 2006)

Matka a dcera spisovatelky

Jsou dvě a nejen?e čtou ú?asné knihy, ale dokonce je pí?í: Lenka a Sandra Lanczovy, matka a dcera, Blí?enec a Kozoroh, studentka a knihovnice. Jejich tituly čtou tisíce dívek i přesto, ?e knihu dávno vystřídal internet. Právě nyní, přiná?íme rozhovor dvou těchto velmi sympatických spisovatelek.

Jak dlouho vzniká va?e kniha? Máte nějaké za?ité postupy? Například vám myslí obíhá název knihy a rozvinete děj nebo si naopak střádáte části příběhu a posléze usedáte k psaní?

Sandra: Asi bych teď měla říct, ?e jde o výrobní tajemství a zahalit se rou?kou tajemna, ale?neřeknu, i kdy? má příprava bývá leckdy dost chabá. Román ?Kluky neře?ím? jsem napsala jen podle jedné věty, kterou jsem si poznamenala do notesu. Ale vět?inou si v?echno rozmyslím a rozpí?u. Jak se jmenují postavy, jak vypadají (abych jim třeba na začátku knihy a na konci nezměnila barvu očí), a co v?echno by se mělo v kní?ce stát. Pak sednu a pí?u. Mamka se mi v?dycky směje, ?e doká?i prostě přijít k PC, sednout a bu?it do klávesnice, zatímco ona stráví stra?ně moc času rozmý?lením děje včetně vymý?lením konkrétních hlá?ek. Na to já nemám náladu, já do toho musím prostě ?skočit?. Ačkoliv k románu ?Kdysi dávno?, který teď na mých webových stránkách ?pokračuje? online povídkou, mám několik ?anonů hustě popsaných rozličnými detaily. To mne prostě pohltilo. A navíc hrozně ráda na své kní?ky navazuji. Tedy, ne ?e by ?lo o pokračování, ale s výjimkou jediné knihy se ve v?ech zmiňuji o postavách a místech z mých ostatních děl. Název vět?inou vymý?lím a? nakonec.

Lenka: Březen - měsíc knihy se někam vytratil a v posledních letech ho nahradil BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU. Co? je vůči knize nefér. I kdy? je Internet skvělé informační médium, roz?iřuje obzory a v?echno jaksi urychluje, skutečné knize se nevyrovná. Jen si zkuste přečíst román z obrazovky monitoru!
Psaní kní?ky rozděluji na dvě části. V té přípravné sbírám postřehy, nápady, náměty, zá?itky, atd, napí?u si kostru příběhu a obaluji ji ?masem?. Ve druhé fázi sedám k počítači a pí?i. Samotné psaní u? pak netrvá dlouho, rozhodně je del?í jeho příprava. Název knihy je pro mě skoro poka?dé největ?ím oří?kem, pracně ho vymý?lím vět?inou a? k hotovému románu.


Co nového připravujete? Na co se mohou čtenáři v brzké době tě?it?

Sandra: To bude překvapení. Pravda je taková, ?e letos maturuji, tudí? na psaní moc čas nemám? mým čtenářům prozatím musí stačit má online povídka, pokračování ?Kdysi dávno?, je? nyní postupně dávám na své webové stránky. Ale rozhodně bych ráda napsala pokračování ?Z deníčku neobyčejné patnáctky?. Jen se bojím, abych u? moc netlačila na pilu, tak?e čekám, přemý?lím a vymý?lím.

Lenka: Momentálně pracuji na pokračování románu ??eptej do ticha? o osmnáctileté studentce a modelce Monice, která se s maminkou přestěhuje do malé vesničky, musí dojí?dět do nové ?koly, nachází přátele i lásku. První díl vy?el v prosinci 2005 a čtenářky mě bombardovaly maily a prosbami o druhý díl. O jeho názvu je?tě nemám úplně jasno, ale do letních prázdnin, ne? kniha vyjde, jistě na něco přijdu. Bude to u? můj 45. román. Ve?keré novinky v?dy s předstihem inzeruji na svých stránkách.

Předpokládá se, ?e jako zavedené autorky nemáte potí?e s vydáním nového díla. Nebo to není pravda? Jaký je vá? nakladatel? Přečte dílo a řekne, tohle se musí přepsat, nebo dokonce dílko úplně zamítne? Či se snad v?dy daří na první pokus?

Sandra: Můj nakladatel je ú?asný, nemám s ním ?ádné problémy. Přepsat jsem nemusela asi nic, tedy kromě své sladké prvotiny Balírna. Ale uznávám, ?e ta byla hodně nevyzrálá a musela se předělat. Jinak jsem vět?inou musela spí?e zkracovat, ?Kdysi dávno? mělo původně 354 stran. Ale zamítnuto jsem nedostala nikdy. Asi jsem prostě talent.

Lenka: Nemám nejmen?í problémy, nikdy jsem nic nemusela přepisovat nebo přepracovávat. Můj vydavatel je skvělý nejen jako nakladatel, ale i člověk, za ty roky spolupráce jsme dobří přátelé.


Rozpracovaný rukopis - kolikrát ho po sobě čtete, ne? dosáhnete konečné podoby? Nestává se vám, ?e ho začnete samy nenávidět díky tomu, jak se k němu neustále musíte vracet?

Sandra: Čtu ho po sobě několikrát, abych zamezila případnému opakování slov nebo chybám, gramatickým nebo překlepům. Ale ?e bych ho nenáviděla? to ne. Navíc, nic se nevyrovná tomu pocitu dr?et román v ruce jako hotovou kní?ku, voňavou a úhlednou, s krásnou obálkou a s mým jménem na ní.

Lenka: Párkrát ho po sobě samozřejmě přečtu, ale nikdy se mi nestalo, ?e bych ho nenáviděla! Naopak. Psaní je můj obrovský a celo?ivotní koníček, prakticky celý můj ?ivot se točí kolem knih, pracuji v knihovně, knihy půjčuji čtenářům a sama je pí?i, ideálně se mi kloubí koníček se zaměstnáním. Psaní mě stále baví a stra?ně by mi chybělo.

Co nyní čtete? Čtete své ?konkurentky? z vydavatelství Víkend?

Sandra: Na čtení se mi také moc času nedostává, ačkoliv čtu velice ráda. Své konkurentky nečtu. V současné době si znovu s chutí hodlám přečíst dal?í dva díly ?Letopisů Narnie?, které mi maminka dokoupila, aby mi doplnila sbírku. Jsou to ú?asné knihy, Lewis má velice osobitý styl. V současné době nemám rozečteného tak nějak nic, tedy, kromě maturitních otázek.

Lenka: Jeliko? pracuji v městské knihovně, mám přehled o v?ech kní?kách, které u nás vychází, nejen o těch z Víkendu. Abych je mohla čtenářům půjčovat a doporučovat, musím vědět, o čem jsou, tudí? ka?dou knihu, nejen dívčí román, prolétnu ?knihovnickým čtením?. Knihy, které mě zaujmou, čtu samozřejmě celé, momentálně mám rozečtený román Toni Morrison - ?Milovaná?, co? je příběh černé matky, která zabíjí své dítě, aby nemuselo ?ít v otroctví. Po ní se chystám na ?Nebezpečnou minulost? od Davida Morrella. Změna ?ánru musí být.


V ?ebříčku nejčteněj?ích knih se objevují knihy jako ?Letopisy Narnie?, ?Harry Potter? či ??ifra mistra Leonarda?. Které z nich jste četly?

Sandra: V?echny tyto knihy jsem četla. A v?echny se mi moc líbily, ačkoliv poslední díl Harryho mne lehce zklamal. Na filmovou adaptaci ??ifry mistra Leonarda? se hrozně tě?ím, i kdy? obsazení se mi nezdá právě nej??astněj?í, já si ho představovala tro?ku jinak.

Lenka: ??ifru mistra Leoparda? jsem přečetla a moc se mi líbila, četla se jedním dechem. ?Letopisy Narnie? i ?Harryho Pottera? jsem prolétla knihovnicky, není to moje krevní skupina, kterou bych musela číst slovo od slova, navíc jsem viděla filmové zpracování v kině.

Pořádáte besedy a autogramiády, kde se setkáváte se čtenáři nebo se těmto aktivitám vyhýbáte? Kde se s vámi mohou čtenáři v nejbli??í době setkat?

Sandra: Já ne?ale mamka ano. Je?tě jsem toho nenapsala tolik, abych měla s čím jezdit po besedách, a vlastně ani nevím, co bych tam čtenářkám povídala. V?e podstatné lze nalézt na mých webových stránkách.

Lenka: Svého času jsem jezdila hodně po autorských besedách a autogramiádách, poslední dobou jsem ale výjezdy musela hodně omezit. Času je nějak čím dál méně. Občas někam ale vyrazím, ?ivý kontakt se čtenáři je fajn, i kdy? si ani na ten virtuální nemohu stě?ovat, moje webové stránky jsou hodně nav?těvované. V?echny výjezdy v?dycky předem na svých stránkách avizuji.

Máte rády moře? Zaplavaly byste si s delfíny?

Sandra: Nemám ráda ani moře, ani plavání, ačkoliv proti delfínům nic nemám. Já rad?i hory a zimní sporty.

Lenka: Moře miluji a nemů?u se dočkat léta, plavání v teplém azurovém moři ji?ní Itálie pova?uji za nejlep?í způsob, jak strávit dovolenou. Klidně i s delfíny.


Děkuji oběma za rozhovor a přeji krásné dny a nápadité múzy.www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : o Lence

   O Lence
   Fotogalerie
   Média

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006