www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Rozhovor - Lenka před II. srazem (červen 2008)

Blí?ící sraz mě opět "upozornil", ?e je na čase vyzpovídat paní Lenku, abychom věděli/y, jak se tentokrát připravovala, jaké byly její pocity před srazem, zda má obavy a jak se tě?í.. to a dal?í zajímavosti si přečtete v následujícím rozhovoru.

Dobrý den, Lenko. Po dvou letech znovu chystáte Lanczcon, v pořadí u? druhý. Jaké jsou Va?e pocity nyní? Li?í se nějak od těch před prvním srazem? A v čem? Patří k Va?im pocitům před srazem opět obavy? Přece jen u? máte tu zku?enost s velkým srazem čtenářek a víte, do čeho jdete. Měla byste být v klidu a jen se tě?it. Tě?íte se?:)

Samozřejmě opět obavy :-) Z toho, aby ty dívky, co na sraz přijedou, nebyly zklamané ? ze mě, ze srazu, z programu, ostatních, zkrátka, aby nelitovaly, ?e přijely. A také se bojím počasí, předpověď je proti nám. Stresuji se, aby se nenaskytly nějaké nepředvídané okolnosti, abyste vy, co jste si chatky rezervovaly, přijely v?echny, aby byla dobrá nálada, aby? aby? Je toho moc :-)

Jak probíhá taková příprava srazu? Pomáhá Vám s ní někdo?

Jeliko? je v?echno čím dál hektičtěj?í a leto?ní jaro extra vypečené, není vůbec čas, tak?e i ta příprava je dost o?izená. Ale na druhou stranu ani nevím, jak bych to měla připravit ? letos je nevýhoda v tom, ?e není sraz v domácím prostředí. Příprava vlastně znamenala jen to, ?e jsme s man?elem obe?li v?echny tři kempy, co jsou v Malém Ratmírově, zjistili podmínky, spojení, předbě?ně rezervovali chatky ? a dál u? je to na vás, čtenářkách ? samy si zaji??ujete ubytování, atd.

A co je na něm nejobtí?něj?í?

Jednak se domluvit na termínu, který by vyhovoval co nejvíce lidem, a pak také vymyslet, kde sraz uskutečnit. Ona je spousta krásných míst, jen?e musí se najít takové, kde se dá přespat (tedy mo?nost levného ubytování), kam je dobré spojení a kde je nějaká vhodná místnost. V tomhle byly ideální Slavonice ? tedy co se týče ubytování a společenské místnosti v dnes u? nefunkční ubytovně, kde nás nikdo neru?il. V kempu je restaurace, co? u? takový klídek nebude, i kdy? doufám, ?e tam je?tě moc jiných hostů nebude. Bohu?el to nevypadá na posezení u ohýnku, alespoň meteorologové se netváří příznivě.

Vyskytl se při organizování nějaký problém, nebo ?lo v?e jako po másle? -

Problémy jsou v?dycky. Nejen s počasím, to se nám zkazilo předloni a podle v?eho to letos bude to samé, ale i dal?í věci, například Sandřiny zkou?ky to dost komplikují, ne v?dycky se daří, ve čtvrtek ji čeká jedna, které se děsí u? jak dlouho předem, hned po srazu dal?í dvě?

Bude se program srazu něčím podobat tomu předloňskému ve Slavonicích, nebo se ten leto?ní ?Ratmírovský? něčím li?í? Doufejme, ?e alespoň počasím...

Obávám se, ?e počasí bude tomu předloňskému podobné jako přes kopírák. Tehdy to bylo toté? ? stále krásně, ale kdy? při?el den srazu, citelně se ochladilo a bylo de?tivo. Li?it se ale bude jak prostředím, tak hlavně tím, ?e tentokrát se vy mezi sebou u? znáte ? mnohé osobně z minulého srazu či z men?ích setkání, ty dal?í ?alespoň? přes stránky, povídáte si mnohem intenzivněji ne? tenkrát, tak?e si myslím, ?e i atmosféra bude jiná. A nakonec program ? s tím jste mi, holky, tedy vůbec nepomohly? :-) Moc si přeji, aby se těm, co přijedou u? v pátek, vydařil sobotní výlet, no a v?em pak večerní posezení, aby byla dobrá nálada ? a ?e mě v tom nenecháte :-)

Na prvním Lanczconu byla také soutě?. Budou i letos soutě?it čtenářky o Va?i knihu?

Určitě, myslím, ?e je to takové zpestření. By? se některé dívky na stránkách vyjadřovaly, ?e před soutě?í prchnou do lesa, ale doufám, ?e k tomu nedojde :-) Soutě? má být pro pobavení, není to ?ádná maturita!

A teď zákeřná otázka. Je středa, dva dny přes srazem. U? ji máte vymy?lenou?:)

Ano.

Uvidíte některé čtenáře/ky u? v pátek? Nebo ten den vrcholí ve?keré přípravy?

Uvidíme se. V pátek sice pracuji a? do ?esti večer, ale pak se přesuneme na chatu a zajdeme na večerní posezení do restaurace kempu, asi tak kolem osmé. Jak říká Sandra, zajdeme na pivko.

Oficiální den srazu je sobota. Jak tedy bude taková sobota těsně před srazem probíhat?

Tak to je?tě nevím :D

Pomáháte si s Va?í dcerou Sandrou při přípravě va?ich besed? Nebo máte ka?dá svůj postup?

Nene, vůbec si nepomáháme, ka?dá po svém. Sandra je samorost, nenechá si do ničeho mluvit ? a já jí ani do ničeho nemluvím, její kní?ky také vidím a? hotové.

Na sobotu se nepochybně v?ichni tě?íme! Hlavně a? se s Vámi - a? u? poprvé, nebo opět - setkáme a doufáme, ?e máte připravenou ruku k podpisu:D

Podpis patří k věci, kní?ky si s sebou vezměte, co uvezete J. Nezapomeňte si s sebou vzít to hlavní ? dobrou náladu a vědomí, ?e je to sraz čtenářek mezi sebou ? a ?e já se s vámi v?emi setkám moc ráda. Nejde o ?ádný oficiální sraz, prostě jen setkání přátel, tak bych to viděla :-)

Děkuji za Vá? čas a tě?ím se v sobotu! Aka

Pozn; děkuji Simče ? Tanakin za pomoc při pokládání otázek!!www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : o Lence

   O Lence
   Fotogalerie
   Média

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006