www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Ve va?em ?ivotopise na webových stránkách je uvedeno, ?e pí?ete od 13 let. Jak k onomu ?nevinnému pokusu? do?lo? Byl podpořený ambicí stát se spisovatelkou?

Ne, kdepak. Odmalička jsem ráda četla, od pohádek přes příběhy a dobrodru?nou literaturu jsem se dostala k dívčím románům, no a jednou, to mi bylo třináct let, jsem stonala s angínou, a proto?e jsem neměla co číst, řekla jsem si, ?e si nějaký román sama napí?u. Z pokusu se tak stal můj celo?ivotní koníček, od té doby pí?i s vět?ími i men?ími přestávkami.

 Spoléhala jste od začátku na talent a instinkt, nebo je úspěch spisovatele zalo?ený předev?ím na práci a trpělivosti?

 Pro mě to byl prostě velký koníček, spoustu let jsem psala jen pro sebe a pro svoje spolu?ačky, co moje výtvory četly, nabízet rukopisy nakladatelům jsem se odvá?ila a? mnoho let poté. K tomu, aby spisovatel oslovil čtenáře, potřebuje jak talent, tak píli (plus spoustu dal?ího - jako je přehled v literatuře, znalost českého jazyka, přijít s něčím novým atd).

 Chtěla jste se od začátku zabývat problémy dospívajících, nebo Vás toto téma zkrátka pohltilo?

 Proto?e mi tenkrát bylo třináct, zajímaly mě problémy dospívajících - a tak nějak jsem u nich zůstala. Kdybych třeba začala později detektivkou, mo?ná bych dodnes psala detektivky.

 Chtěla jste předev?ím zkoumat psychiku mladých, nebo jste svým psaním také chtěla někomu pomoci najít cestu, která se mu ztratila? Myslíte, ?e je mo?né, aby v knize člověk na?el odpověď na otázky svého ?ivota?

 Psychologie dospívání je oblast, která mě nejspí? nikdy neomrzí. V dospívání se v?echno pro?ívá naplno - a dá se také leccos zkazit. Nechci ve svých románech mentorovat a kázat, co je dobré a co ?patné, spí? se sna?ím na příkladech ukazovat, jak to mů?e dopadnout, kdy? se hrdinka v určité situaci zachová tak či onak. Jeliko? jde o příběhy s reálnými základy a problémy, čtenářky se v nich nachází.

 Co pro Vás znamená láska? Pomáhají problémy, které přiná?í, člověku dospět, nebo mu mohou pro celý ?ivot ublí?it?

 Láska je hnací motor, láska je jistota, která mů?e být velmi křehká. Láska doká?e oboje - povznést i ublí?it.

 Skoro ka?dého pronásledují pochybnosti, kde najít lásku, nebo jak ji poznat v ?ivotě, ve kterém je tolik nejistoty. Na odpověď, co je láska, nebo co je ?těstí, odpovídá ka?dá doba i ka?dý jednotlivec jinak. Kde vy jste ve svém ?ivotě na?la ?těstí a v čem podle Vás láska spočívá?

 Láska spočívá v bohatství milovat a být milován. Kdy? jsou obě strany rovnice vyvá?ené, je to ideální.

 Mů?e neopětovaná láska přinést člověku ?těstí u? tím, ?e ji pro?ívá?

 Říká se, ?e je lep?í být smutný z lásky ne? ji nepoznat vůbec. Já si tím tak moc jistá nejsem , láska umí taky pěkně bolet, nato? ta neopětovaná.

 Myslíte si, ?e se láska musí hledat, ?e jí musíme jít naproti, i za cenu, ?e se mů?eme splést, ?e si ublí?íme, nebo je to cit, který si nás najde, a měli bychom si ho ?etřit pro toho, kdo bude toté? cítit k nám?

Tě?ko říct, zále?í jak kdy, jak v čem? Ale bez pokusů, omylů a proher by si člověk nevychutnal vítězství, nevá?il by si ho.
www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové    


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : o Lence

   O Lence
   Fotogalerie
   Média

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006