www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


Umíte si někdo vůbec jenom představit, jak slo?itý je ?ivot devá?áků? Sympatická, čerstvě patnáctiletá, Sandra Klime?ová by mohla vyprávět? Ne?ije sice v hlavním městě, je?tě ani nechodí na střední ?kolu, nepochází ani ze zbohatlické rodinky, zato má o pár měsíců star?ího bratra Adama, se kterým nav?těvuje stejnou třídu, zapomětlivého dědečka, psí jezevčici Beru?ku a tři správné kamarádky - Blanku, Radku a Stacy, s nimi? společně podniká spoustu věcí, které brání nudě. Například sepisují a vydávají ?kolní časopis, jeho? ohlas na obsah je někdy ze strany učitelů hodně kritický a jednou dokonce způsobí velké problémy, vedoucí a? k zastavení jeho vydávání.
Holky, coby nerozlučná čtyřka, mají hodně společných zá?itků i kvůli patáliím, které vznikají kvůli výběru budoucího povolání. Proč musí být zrovna soukromá střední grafická ?kola tak drahá? Kdyby to tak ?lo, ulovit aspoň nějakého kluka, jen?e bratrovi kamarádi jsou v?echno, jen ně něco jako potencionální budoucí partneři? To Stacy, té se podaří na volejbale seznámit s hezounkem, který se líbí hlavně Sandře, jen?e takový je ?ivot.
Jednoho dne ov?em dojde k tomu, ?e Sandra společně s bratrem dostanou tou?ebně očekávaný Internet, kterým se nastartuje dal?í zajímavá etapa jejího ?ivota. Konečně mů?e být za hvězdu, a to nejen díky obrázkům a fotografiím oblíbených třídních herců a zpěváků, které nosí do ?koly. A co teprve takový chat?! Na Internetu se v?echno zdá tak snadné, hlavně díky anonymitě, kterou poskytuje, tudí? je nejjednodu??í udělat ze sebe někoho jiného a zkusit, jak na to bude reagovat okolí. A tak se z patnáctileté Sandry Klime?ové stane sedmnáctiletá Sandra Dvořáková, studující střední zdravotnickou ?kolu v Bakově, vystupující pod nickem Dee. Svět po síti je najednou takový zajímavý, a co teprve, kdy? hlavní hrdinka narazí na xchatu na partu kluků v čele se zajímavým Robertem, shánějící společnost na blí?ící se oslavu Silvestra. Vidina oslav nového roku ve star?í, hlavně pánské společnosti je ov?em velmi lákavá, a tak Sandra po neúspě?ném přemlouvání svých kamarádek, aby jely s ní, nakonec uskuteční výlet na vlastní pěst. Jde v?ak o utajovanou zále?itost, tak?e zařídit, aby ji rodiče pustili a je?tě k tomu se nic nedozvěděli je tvrdý oří?ek. Nakonec v?e vyjde a Sandra poznává jaké to je, cítit se coby sedmnáctiletá studentka. Akce se vydaří, noví lidé jsou opravdu velmi sympatičtí, není vůbec tě?ké zamilovat se do Roberta... Jak to v?ak dopadne, kdy? se i on dozví pravdu?


   


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : knihy Lenky Lanczové

   popis knihy
   debata ke knize
   ukázka
   čtenářský deník
   postavy
   písničkywww.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : dívčí romány

       
Hodnotit knihu může pouze přihlášený uživatel.

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006