www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové


19. 06. 2012 - IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle

4. LANCZ-CON je za námi!

Tolik týdnů příprav a tě?ení ? a za tři dny je sraz za námi. Čtvrté setkání se mů?e chlubit hned několika nej ? tak předně dosud nejhojněj?í účastí, za druhé velkým počtem ?nováčků?, tedy těch, co se za námi vypravili na sraz poprvé a já doufám, ?e ne naposledy, a za třetí neméně důle?itým faktorem, jím? bylo super počasí! Konečně se prolomila smůla provázející přede?lé tři srazy, kdy se vět?inou trochu moklo a hodně mrzlo.

   Co se týče konkrétních čísel, se?lo se 26 skalních čtenářek a 1 neméně skalní čtenář, doprovod v podobě kamarádek, přítelů i man?elů,  ¾ členů mé rodiny, 2 děti a 4 psi.  Prostě pořádná tlupa! V?ak také měl pan správce potí?e dopočítat se chybějících lů?ek (ta se posléze na?la, stačilo vytáhnout část gauče) a chybějících lů?kovin (ty na?těstí dodal).

   Fotky ze srazu doplním do sekce fotogalerie, jen co Sandra fotky přebere (a ?e jich je skoro tisícovka, prosím o strpení), reportíky ze srazu od samotných účastníků do sekce reportů (a? mi je po?lete).

 

A pro ty čtenářky, co na sraz nepřijely, stručný popis:

    Sraz začal u? v pátek, přede?lé zku?enosti ukázaly, ?e za sobotu by se to stihnout nedalo (a dnes u? litujeme, ?e víkendy nejsou je?tě o nějaký ten den del?í). Takřka v?ichni dorazili během pátečního podvečera a ubytovali se v chatkách či ve stanu v přilehlém táboři?ti u rybníka Zvůle, kde to díky prudkému nástupu letního počasí velmi o?ilo a v restauraci Česká Kanada, kam jsme se nahrnuli na večeři, nebylo málem sly?et vlastního slova, nato? aby se dalo mluvit s lidmi u sousedního stolu. Čí?nice, která byla ten den poprvé na brigádě, vzdychala únavou u? při prvních objednávkách nápojů, ale posléze to přece jen zvládla, i kdy? se předev?ím ti vzadu na jídlo hodně načekali. Nicméně jak pravil Zdeněk, tyhle estetické nedostatky vyrovnalo kuchařovo umění, nebo? taková svíčková opravdu neměla chybu. Doufám, ?e stejně dobře chutnala i dal?í jídla z nevelkého jídelníčku. Zábava spojená se seznamkou pokračovala v chatkách do pozdních nočních hodin.

   V sobotu k mému údivu vstali účastníci srazu nečekaně brzy a hromadně absolvovali takřka celodenní výlet, a to nejprve na prohlídku zámku v Dačicích, pak na náv?těvu nedalekých Slavonic, odtud na hrad Land?tejn a pozdní oběd v přilehlé restauraci. Výletu jsem se nemohla zúčastnit kvůli na?im psům, jeliko? máme dva a oba jsou stejně nevychovaní, ne?lo je vzít s sebou a současně jsme je nemohli nechat od rána a? do půlnoci samotné na chatě. Výlet si v?ichni u?ili a já doufám, ?e se bli??í info od přímých účastníků objeví v reportech.

    V ?est večer jsme se se?li v kempu, kde přibyly dal?í čtenářky (Kalamita a Lentilka s rodinkami) a u ?védských stolů se v?ichni pěkně nadlábli. Dobroty, které holky napekly, by si zaslou?ily soutě? o nejlep?í ba?tu, nicméně bylo toho tolik, ?e se nedalo hlasovat, proto?e nebylo v silách jednotlivce ochutnat najednou v?echny (ne)soutě?ní příspěvky :-). Po besedě v kruhu kolem ohni?tě a pracné autogramiádě, některé čtenářky mě tedy ne?etřily mno?stvím přivezených knih :-), následovala tradiční soutě? o kní?ku, opět jsem připravila deset hodně tě?kých otázek (bez mo?nosti odpovědí a, b, c), a to, ?e 12 lidí ji mělo bez chyby a ostatní soutě?ící jen po jedné chybičce potvrdilo můj odhad, ?e na sraz skutečně přijely samé skalní čtenářky, co mají moje kní?ky v malíčku. ?těstí se při losování ryze letní soutě?e usmálo na Silvii (SiskaK), která pak na oplátku vylosovala tři výherce ?Předprázdninové kreativní soutě?e?, co a? do pátku bě?ela na mých stránkách. Silviina ruka vytáhla tři jména ze tří obálek (ka?dé kolo se losovalo zvlá??), a to jména Jany Kusé, Marie Kostomlatské a Denisy ?mídové. Ani jedna z nich nebyla osobně přítomná, výhry jim tedy přijdou po?tou.

    Pak u? byl nejvy??í čas zapálit oheň a opéct pro změnu chuti buřty či hermelíny. Dobré bylo určitě oboje (buřtová romantika na ohni chutnala v?em a o hermelínu by mohl vyprávět Jarčulin kokr?paněl Cobík, který prostě neodolal :-). Jak dlouho kdo vydr?el u ohně či pak následně v chatkách, netu?ím,  ti nejodolněj?í se je?tě v půl čtvrté byli projít u rybníka ? a je mo?né, ?e někdo to zabalil je?tě později.

    Neděle u? byla rozlučková, ba?tily se dobroty (napsat zbytky dobrot by nebylo výsti?né, spí? kvanta dobrot!), psi se proháněli po kempu a pan správce, patrně kdy? viděl, ?e je v?e uklizeno a ?ádné výtr?nosti se neprovozovaly, krom úsměvu rozdával i propagační letáčky a zval v?echny, aby pří?tě přijeli právě sem. No? Tak to nevím, teda :D.

    Co dodat? Holky i kluci, jste zlatí! Moc ráda jsem Vás v?echny viděla, nováčky i věrné ?srazačky?, děkuji za nádherné dárečky, dodnes je mám na hromádce, abych se mohla kochat!  Vá?ím si toho, ?e jste nelitovali námahy, času ani peněz, v mnoha případech to muselo být nákladné cestování, a sjeli se z různých koutů. A ?e to byly pořádné dálky! Z Bavor přes Klatovy a? po Ostravu, od Ústí nad Labem po ?ilinu, z Irska a? po Ivančice u Brna, z Nejdku přes Prahu a? po Brno, atd, atd. Doufám, ?e jste si to pěkně u?ili, utvrdili stará přátelství a navázali přátelství nová ? a ?e navzdory ne zrovna komfortnímu bydlení (na?těstí ne ve v?ech případech, některé chatky byly lep?í) budete na sraz vzpomínat jen v dobrém.

  V?em děkuji za účast a předev?ím za přízeň, kterou mým knihám i mně věnujete.

   Čtvrtý sraz je za námi ? a? ?ije sraz pátý!

 

Na společné fotografii jsou téměř v?ichni účastníci, jmenovitě:

V popředí le?ící (zleva): Cobík, ?abička a Jitka, dřepící lajna (zleva): Kalamita, SiskaK, BBaarča, Nelly, Věrka, Markéta, Simča, Diana, Lucka. Stojící (zleva): Lentilka, Jarčulka s Lentilčinou Vanessou Miou v náruči, Luciferie, Richenza, San, Lenka, Nikol, za Nikol z velké části skrytá Eva, vedle Veronika, Adélka, vykukující Káčátko, Julka a Janka ze Slovenska, Soňa, Mí?a, Kajmanka a Lusi, za nimi mu?ská část doprovodu a úplně vzadu vpravo Zdeněk.

 


www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : srazy

   Fotografie
   Raporty

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové

   VI. Lancz-con 27.-29.5.2016 v kempu Stříbrný rybník
   V. Lancz-con 13.-15.6.2014 v kempu Chaty Zvůle
   IV. Lancz-con 15.-17.6.2012 v kempu Zvůle
   III. Lancz-con 18.-20.6.2010 v kempu Agmar Malý Ratmírov
   Moravský minisraz
   II.Lancz-con 13.-15.6.2008 v kempu Agmar Ratmírov
   Jarní sraz v Pardubicích
   Jarní minisraz v Praze
   Minisraz v Praze
   I.Lancz-con 1.červenec, Slavonice

www.lanczova.cz - oficiální stránky Lenky Lanczové : mapa stránek Lenky Lanczové

Pokud se tu trošku ztrácíte a chcete se dozvědět, kde co najdete, pomůže vám mapa stránek.
homepage  |   o lence  |   časté dotazy  |   debata  |   knihy  |   srazy  |   soutěže  |   kontakty  |   hledat
Copyright © 2006